ม.พะเยาสุดเจ๋ง ทำหมอนหลอดมอบผู้ป่วยติดเตียงด้อยโอกาส
วันนี้ ( 27 พฤศจิกายน 2562 ) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ร้านเอื้องคำ คอฟฟี่ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งกำลังทำโครงการ “ ใส่ใจใหมอน “ เพื่อการรณรงค์ลดขยะพลาสติกที่มีและใช้กันอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ และนำหลอดพลาสติกเหล่านั้นไปทำ"หมอนหลอด" ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ ที่ไม่มีโอกาสในการเข้าถึงหมอนลม หรือหมอนน้ำ ทำให้เกิดแผลกดทับที่เรื้อรัง       

      


นายจริเมศน์ ไพฑูรย์ หัวหน้าแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว (เรือนเอื้องคำ) กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ทางร้านฯต้องการรณรงค์ลดขยะพลาสติกซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก แม้กระทั่งในมหาวิทยาลัยเอง แต่เราทุกคนสามารถช่วยกันแก้ไขด้วยการนำมาใช้ประโยชน์ ซึ่งทางนักศึกษาได้มีการคัดแยก ล้าง ตาก เพื่อนำไปบริจาคในโครงการ “ ใส่ใจใส่หมอน “ เพื่อนำขยะพลาสติกที่ได้ไปทำหมอนหลอด ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ ที่ไม่มีโอกาสในการเข้าถึงหมอนลม หรือหมอนน้ำ ทำให้เกิดแผลกดทับที่เรื้อรัง ประโยชน์ที่ได้คือลดขยะพลาสติกและที่ตามมาคือการทำบุญกับผู้ป่วยติดเตียง


 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน