ศรีสะเกษ ขนส่งจังหวัดให้บริการหน่วยเคลื่อนที่เปลี่ยนใบอนุญาตขับรถให้เป็นแบบสมาร์ทการ์ดมีคิวอาร์โค๊ตแห่งแรกของอีสาน เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระ
เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 62   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ ชั้นล่าง  ศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ได้นำคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน มาทำการถ่ายภาพ เพื่อเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถเป็นแบบสมาร์ทการ์ดมีคิวอาร์โค๊ต ซึ่ง นายไกรสร แจ่มหอม ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่ง จ.ศรีสะเกษ ได้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ มาออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถตาม พรบ.รถยนต์ฯ ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบงานทะเบียนรถกับระบบใบสั่งจราจร   ซึ่งปรากฏว่า มีผู้สนใจพากันมาใช้บริการจำนวนมาก  การออกให้บริการหน่วยเคลื่อนที่สำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถตาม พรบ.รถยนต์ ให้เป็นแบบสมาร์ทการ์ดมีคิวอาร์โค๊ตครั้งนี้  นับว่าเป็นการออกให้บริการเคลื่อนที่เป็นแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ จะให้บริการโดยไม่พักเที่ยงในวันที่ 28 พ.ย. 62 เพียงวันเดียวเท่านั้น  หลังจากนี้แล้ว  ผู้ที่สนใจต้องการจะเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถยนต์จะต้องไปติดต่อที่สำนักงานขนส่ง จ.ศรีสะเกษ

 

 


นายไกรสร แจ่มหอม ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่ง จ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า  กรมการขนส่งทางบก ได้พัฒนารูปแบบการออกใบอนุญาตขับรถแบบบัตรพลาสติก (Smart card) รูปแบบใหม่ ที่มีระบบตรวจสอบข้อมูลด้วยคิวอาร์โค้ด (QR Code) อยู่ด้านหลังบัตร มาตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลคนขับ ด้วยสแกน QR CODE หลังบัตร  โดยปรากฏภาพใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น DLT QR LICENCE ของกรมการขนส่งทางบก จากโทรศัพท์สมาร์ทโฟน กรอกข้อมูลรหัสบัตรประชาชนและอีเมล์ ทำการสแกน QR Code ที่อยู่ด้านหลังใบอนุญาตขับรถรูปแบบที่มีคิวอาร์โค้ด จากนั้นกดยืนยันแล้วรอรหัส OTP ที่ส่งเข้าอีเมล์ และให้นำรหัส OTP ที่ได้มา กรอกที่ช่องว่างและกดปุ่มตกลง ระบบจะให้ผู้ใช้ตั้งรหัสรักษาความปลอดภัย 6 หลัก เพื่อเข้าถึงข้อมูลใบอนุญาตขับรถอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล รองรับการแสดง ใบขับขี่ดิจิทัล ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

นายไกรสร กล่าวต่อไปว่า  การดำเนินการดังกล่าวนี้  จะเป็นการเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชนในการแสดงใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงต่อเจ้าพนักงาน พร้อมทั้งแสดงข้อมูลส่วนบุคคลทั้งกรุ๊ปเลือด ประวัติการแพ้ยา  โรคประจำตัว สิทธิรักษาพยาบาล มีเมนู SOS สามารถโทรศัพท์แจ้งหรือส่ง SMS ไปยังบุคคลที่ต้องการขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินได้ และมีการแชร์เส้นทางเพื่อแสดงตำแหน่งของผู้ใช้งานมีระบบแจ้งเตือนก่อนใบอนุญาตขับรถหมดอายุ นอกจากนี้ยังสามารถทราบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ อาทิ หลักฐาน ขั้นตอน ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถด้วย  ตนจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวศรีสะเกษไปเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถเป็นแบบสมาร์ทการ์ดมีคิวอาร์โค๊ตได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษได้ทุกวันเวลาราชการ

 

 

 

ศิริเกษ   หมายสุข / ศรีสะเกษ

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน