เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มอบเงินสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า  ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  คณะผู้บริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายปรีชา   ขันธไพรศรี  รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา   มอบเงินสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯจำนวน 8 แห่ง เป็นเงิน 2.47ล้านบาท และ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1จำนวน  3 แห่ง เป็นเงิน 4.02 ล้านบาทโดยมีผู้อำนวยการ เข้ารับมอบเงินอุดหนุนในครั้งนี้


นายปรีชา  ขันธไพรศรี  กล่าวว่า  ทางว่าที่ร้อยตรีสมทรง  สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบนโยบายสำคัญให้กับภาคการศึกษาโดยต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้กับทุกโรงเรียนในสังกัด  ได้มีการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้ทัดเทียมกับโรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญ่  เพื่อให้นักเรียนสามารถแข่งขันในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงต่อไปได้


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง