สสจ.สิงห์บุรี ขอเชิญชวนมอบกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ
วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2562) เวลา 14.00 น.นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม.จัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกซื้อกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) ห่างไกลโรค NCDs ในห้างค้าปลีกจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเชิญชวน/แนะนำประชาชนที่ต้องการซื้อกระเช้าของขวัญ ในช่วงเทศกาลปีใหม่หันมาเลือกซื้อกระเช้าของขวัญที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้รับ ณ ห้างสรรพสินค้า ท๊อปพลาซ่า สิงห์บุรี และมีกำหนดการจัดกิจกรรมรณรงค์ฯ อีกครั้งในวันที่ 17 ธันวาคม 2562  ณ ห้างสรรพสินค้า  ไชยแสง ดีพาร์ทเม้นสโตร์


นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ ให้คำแนะนำว่า การเลือกซื้อกระเช้าหรือจัดกระเช้าด้วยตนเอง มีหลักสำคัญ ดังนี้ 1.) เลือกกระเช้าที่บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” เพื่อให้ผู้รับหรือคนที่ท่านรักได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมต่อสุขภาพลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ 2.) เลือกกระเช้าที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดี และมีการแสดงฉลากรวมซึ่งเป็นฉลากที่แสดงรายการผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดรวม ในภาชนะ โดยข้อความต้องแสดงรายละเอียด ชื่อหรือประเภทหรือชนิดของอาหาร วันเดือนปีที่หมดอายุ หรือควรบริโภคก่อน ของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า และเมื่อนำกระเช้าไปมอบให้แก่ผู้รับ ไม่ควรแกะฉลากรวมออก เพื่อผู้รับจะได้ตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์อาหาร และวันหมดอายุได้ว่าตรงกับฉลากหรือไม่ 3.) อาหารกระป๋องที่จัดในกระเช้า ลักษณะกระป๋อง ต้องไม่บุบ หรือโป่งพอง หรือมีรอยรั่ว ตะเข็บหรือรอยต่อต้องเรียบร้อยแน่นหนา และไม่เป็นสนิม ฉลากต้องแสดง ข้อความรายละเอียดครบถ้วน เช่น เลข อย. ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้า วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ และส่วนประกอบ เป็นต้น 4.) หากต้องการจัดกระเช้าด้วยตนเอง ควรเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ และ/หรือเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการต่อผู้รับ และควรสังเกต วันเดือนปีที่หมดอายุด้วย 5.) เลือกซื้อพืชผัก ผลไม้ ที่เป็นเกษตรอินทรีย์ 6.) เลือกซื้อผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน

นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ กล่าวเพิ่มเติมว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ขอให้เป็นจุดเริ่มต้นการให้กระเช้าของขวัญด้วยผลิตภัณฑ์ที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) และในทุกช่วงโอกาสที่จะมีการมอบของขวัญให้แก่กัน ซึ่งจากข้อมูล สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ เดือนตุลาคม 2562 มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการดังกล่าวจากหน่วยรับรองการใช้สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” จำนวน 10 กลุ่มอาหาร ได้แก่ กลุ่มอาหารมื้อหลัก 27 ผลิตภัณฑ์  กลุ่มเครื่องดื่ม 1,006 ผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงรส 40 ผลิตภัณฑ์  อาหารกึ่งสำเร็จรูป 103 ผลิตภัณฑ์ (บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและโจ๊ก) ผลิตภัณฑ์นม 143 ผลิตภัณฑ์  ขนมขบเคี้ยว 57 ผลิตภัณฑ์ ไอศกรีม 61 ผลิตภัณฑ์ ไขมันและน้ำมัน 1 ผลิตภัณฑ์ ขนมปัง 3 ผลิตภัณฑ์ และอาหารเช้าธัญพืช 1 ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหมด 1,442 ผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ที่แสดงสัญลักษณ์ดังกล่าวได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าเพื่อสุขภาพ และร้านค้าทั่วไป และสามารถดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว ได้ที่ www.healthierlogo.com

ภาพ/ข่าว ณัฏฐนารา ปานมี ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสิงห์บุรี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน