โรงเรียนกวางตงเปิดโครงการตลาดนัดนักเรียน
นางสมพร แซ่ห่าน นายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการตลาดนัดนักเรียนอนุบาล - ประถม ประจำปี 2562  ณ โรงเรียนกวางตง จังหวัดสุโขทัย โดยมี ผู้ปกตรองและนักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก 

 

โรงเรียนกวางตงเปิดโครงการตลาดนัดนักเรียน

โครงการตลาดนัดนักเรียน จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน ได้รับประสบการณ์ตรงและให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือทำจริง ได้รู้จัก การค้าขายการลงทุน การทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสามัคคี สนุกสนานและทำให้ตระหนักมองเห็นว่า ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนเสมอไป นักเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถให้นักเรียนฝึกการเรียนรู้จริงและนำไปประยุกค์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งที่บ้านและโรงเรียน  

 

นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือทำจริง

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน