บึงกาฬ วิ่งเฉลิมพระเกียรติ!! เดินวิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ 5.5 และ 10.5 กม
จังหวัดบึงกาฬจัดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน “เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ”เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 1 ธ.ค. เวลา 05.30 น.นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดงาน เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน ที่จัดขึ้นโดย จังหวัดบึงกาฬและองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ณ บริเวณถนนข้าวเม่าริมแม่น้ำโขง ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตลอดทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีอีกด้วย

 

 

นายธวัชชัย ศรีทอง รอง ผวจ.บึงกาฬ เปิดงาน เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ทั้งนี้จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดงาน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยแบ่งการเดิน-วิ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ประเภท Fun Run 5.5 กิโลเมตร 2.ประเภท Mini Marathon 10.5 กิโลเมตร โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเสื้อ และเหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัย สำหรับรายได้จากค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จำนวน 350 บาท/คน จะนำไปสมทบทุนจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีมีฐานะยากจนจากท้องถิ่นทั่วประเทศให้มีโอกาสรับการศึกษาและเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ทุกเพศทุกวัย ได้ออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง และเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการออกกำลังกาย ที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืน และลดปัญหาจากการเจ็บป่วยสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการห่วงใยดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่นตลอดจนสร้างการตื่นตัวในการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยว จะเดิน-วิ่ง ไปตามถนนสายสำคัญๆ ภายในตัวเมืองบึงกาฬ อาทิ ถนนหลวงสาย 212 บึงกาฬ-หนองคาย ผ่านหอนาฬิกาเข้าตัวเมืองบึงกาฬ ชมทัศนียภาพหนองสาธารณะบึงกาฬ    สุดท้ายเดิน-วิ่งชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขง บนถนนข้าวเม่าริมโขง สูดอากาศพร้อมชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายๆ อุณหภูมิ 20 องศา  รวมตลอดระยะทาง 10.5 กิโลเมตร โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้กว่า 2,500 คน .

                นิธิศักดิ์ เศรษฐแสงศรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.บึงกาฬ

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน