พะเยา นักท่องเที่ยวเริ่มสัมผัสความสวยงามผาสะโตกหลังอากาศเริ่มหนาวเย็น
นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ต่างเริ่มเดินทางสัมผัสความสวยงามของผาสะโตก ในพื้นที่เขตติดต่อหมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ซึ่งทางอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่อีกแห่งหนึ่งของอำเภอ หลังสามารถที่จะสัมผัสทะเลหมอกได้ 360 องศา และในช่วงเวลาตอนเย็น ก็สามารถที่จะเข้าชมพระอาทิตย์ตกดินท่ามกลางทัศนียภาพที่สวยงาม


นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ต่างเดินทางเข้าทำการสัมผัสความสวยงามของผาสะโตก ในพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา หลังพบว่าเป็นจุดที่มีความสวยงามและสามารถสัมผัสทะเลหมอกได้ 360 องศา และช่วงเย็นสามารถที่จะชมพระอาทิตย์ตกดินได้อย่างสวยงาม ทั้ง 4 ทิศ ท่ามกลาง บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ซึ่งขณะนี้ทางอำเภอจุนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุขิงแกง ก็ได้มีการพัฒนาให้เป็นจุดชมวิวและจัดสร้างจุดชมวิวในพื้นที่ดังกล่าว


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน