สุรินทร์-มอบโล่เกียนติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์กว่า 81 คน มีโรงทานมากกว่า 100 โรงทาน เพื่อต้อนรับผู้มาร่วมงาน
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง พ่อเมืองคนแรกที่สร้างเมืองสุรินทร์ นายสมบัติ สมบูรณ์เทอดธนา เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานเสาหลักเมืองสุรินทร์ ดร.ปกรณ์ มุ่งเจริญพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะกรรมการจัดงานเสาหลักเมืองสุรินทร์ ได้กล่าวว่ารายงานต่อ นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานเปิดงาน ได้จัดงานมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกสาขาอาชีพ ที่เสียสละ ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม เป็นบุคคลเสาหลักของเมืองสุรินทร์ จำนวน 81 คน เพื่อความเป็นปึกแผ่น ความผาสุข และความก้าวหน้าของประเทศชาติต่อไป

นอกจากนี้ภายในงานได้จัดกิจกรรมมหรสพต่างๆ ทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการแข่งขันชกมวยไทย และโรงทานกว่า 100 โรงทาน เพื่อให้ผู้มาร่วมงานได้รับประทานกันอย่างเต็มที่

 

 

 

 

 

 

 

 

มอบประกาศเกียรติคุณ

ดร.ปกรณ์ มุ่งเจริญพร สส.จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ตนเองเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร เสาหลักเพื่อแผ่นดิน จริงๆแล้ว โครงการนี้เปิดให้นักศึกษา เข้าไปศึกษา เพื่อที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชกรณียกิจ ซึ่งพวกเราได้สนองตอบ โดยการมาปฏิบัติจริง ตนเองก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแต่ละบุคคลที่ประกอบคุณงามความดี ให้กับบ้านเมืองสุรินทร์ จึงคิดร่วมกันกับพี่น้องชาวสุรินทร์ พร้อมกับหน่วยงานรัฐ จัดงานเสาหลักเมืองสุรินทร์ขึ้น ซึ่งปีนี้ก็ได้จัดเป็นปีที่ 3 แล้ว ซึ่งตลอดเวลา 3 ปีที่ผ่านมาได้รับเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนในการตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง และในปีนี้เราก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ส่วนงานราชการ สถานศึกษา เป็นอย่างดีจนงานสำเร็จไปอย่างลุล่วง

นายสมบัติ สมบูรณ์เทอดธนา ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานจัดงาน เสาหลักเมืองสุรินทร์ กล่าวว่า พระราชดำรัสในหลวง ร.9 ซึ่งพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2515 ความตอนหนึ่งว่า ทุกคนต้องร่วมกันรักษาความดีงานให้ดำรงมั่นคงอยู่ในแผ่นดินเพื่อความเป็นปึกแผ่น ความผาสุข และความก้าวหน้าของประเทศชาติ ของคนไทยทุกถ้วนหน้า จากพระราชดำรัสข้างต้น ทางคณะกรรมการดำเนินโครงการเสาหลักเมืองสุรินทร์ ได้น้อมนำหลักคิดและมุ่งหวังที่จะสร้างสรรค์สังคม โดยการส่งเสริมบุคคลให้มีความเสียสละ และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จึงจัดให้มีโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้อุทิศตน และทำคุณประโยชน์แก่จังหวัดสุรินทร์ เสาหลักเมืองสุรินทร์ ประจำปี 2562

 

 

 

 

ภาพ-ข่าว สุทธิศักดิ์ สอนกล้า ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุรินทร์

บทสัมภาษณ์

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง