งามตระการตา "ไหลแพไฟ พิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ วันพ่อแห่งชาติ"  หนึ่งเดียวในไทย ท้องถิ่นร่วมจัดปีที่21 รำลึกในหลวง ร.9 (มีคลิป)
ยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา "ไหลแพไฟ วันพ่อแห่งชาติ”  พิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ"  ปีที่21 หนึ่งเดียวในไทย ท้องถิ่นอำเภอตรอน 7 แห่ง ร่วมพสกนิกรรำลึกเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.9

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 62 ที่บริเวณริมแม่น้ำน่าน ท่าน้ำหน้าวัดวังแดง หมู่ 3 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  นายไพบูลย์  วีรบุตร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนแพไฟเฉลิมพระเกียรติ ในงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่9 แห่งราชวงศ์จักรี ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม “วันพ่อแห่งชาติ” 

ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ริมน้ำน่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง นายเกรียงไกร  กิจประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแก่ง พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างและพสกนิกรชาวไทยในพื้นที่อำเภอตรอน ร่วมจุดเทียนชัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่9 แห่งราชวงศ์จักรี และเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ อย่างหาที่สุดมิได้

อำเภอตรอนมีแม่น้ำน่านไหลผ่าน อันเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงประชา ชนมาโดยตลอด เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์และราษฎรอำเภอตรอน จึงร่วมกันน้อมรำลึกประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และตอบแทนบุญคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ที่ยังความอุดมสมบูรณ์ทำให้ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่อำเภอตรอน ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากขึ้น ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติที่จัดขึ้นครั้งนี้ ได้จัดติดต่อกันมาเป็นเวลานานถึง 21 ปีแล้ว

โดยมีท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลตรอน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ้านแก่ง อบต.วังแดง อบต.หาดสองแคว อบต. ข่อยสูง และอบต.น้ำอ่าง ร่วมจัดแพไฟเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 7 หลัง ปล่อยลงในแม่น้ำน่าน ตามจุดท่าน้ำทั้ง 5 แห่ง ที่ขบวนแพไฟไหลผ่าน ตั้งแต่จุดท่าน้ำวังแดง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นขบวนไหลแพไฟออกเดินทาง,จุดท่าน้ำเทศบาลตรอน, จุดท่าน้ำ อบต.บ้านแก่ง, จุดท่าน้ำเทศบาลบ้านแก่งและท่าน้ำวัดหาดสองแคว ด้วยระยะทาง12 กิโลเมตร นานกว่า 5 ชั่วโมง จึงเดินทางตามสายน้ำมาถึงยังท่าน้ำวัดหาดสองแคว

002

 

ขบวนแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างความสวยงามตระการตาอลังการให้กับท้องน้ำน่านอย่างมาก มีประชาชนจากทั่วสารทิศทั้งจากจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมาก ร่วมเดินทางมาชมงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ ริม 2 ฝั่งของแม่น้ำน่านที่ขบวนแพไฟไหลผ่าน ชมการประดับไฟแสงสีพร้อมภาพพระฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่9 พลุไฟที่ถูกจุดขึ้นบนแพ อย่างสวยสดงดงามตระการตา

สำหรับงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ  เริ่มครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม  พ.ศ.2541  สมัยนายสมชาย หถยะสันติ  นายอำเภอตรอนขณะนั้น  มีความคิดว่าอำเภอตรอนยังไม่มีงานประเพณีใด ที่จัดได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวให้กับทางอำเภอได้ พื้นที่อำเภอตรอนราษ ฎรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาและปลูกพืชผักผลไม้จึงรวมกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดให้มี "งานประเพณีไหลแพไฟ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องวโรกาส ทรงมีพระชนมพรรษา 6 รอบ 

ครั้งแรกเป็นเพียงแพรูปแบบจำลองเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์หนึ่งแพเท่านั้น มีประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียงต่างให้ความสนใจมาชมดูกันและมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

ต่อมา ในปีพ.ศ.2542 นายเรื่องเดช  จอมสืบ นายอำเภอตรอน ได้กำหนดให้เป็นงานประเพณีไหลแพไฟของอำเภอตรอน และเป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมเพิ่มชื่อ " งานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ" มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล 5 แห่ง และเทศบาลตำบล 2แห่ง จัดทำไฟฟ้ารวมขบวน 7แพ ทำให้งานประเพณีไหลแพไฟของอำเภอตรอน ยิ่งใหญ่อลังการจนมาถึงปัจจุบันนี้

ภาพ/ข่าว  สมภพ  สินพิพัฒนฤดี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ์

 

003

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง