มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือ MOU กับ Changhua Christian Medical Foundation และ Changhua Christian Hospital ประเทศไต้หวัน
เมื่อเร็วๆนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำคณะผู้บริหารประกอบด้วย นายแพทย์ลิขิต มาตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ รองศาสตราจารย์ นพ. อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรรยา ชาญชัยชูจิต รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ เดินทางไปลงนามความร่วมมือกับ Changhua Christian Medical Foundation และ Changhua Christian Hospital ประเทศไต้หวัน


การลงนามในครั้งนี้จะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และการทำวิจัยร่วมกัน รวมทั้งการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์ การส่งนักศึกษาของหลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ไปสหกิจศึกษาที่โรงพยาบาลในเครือของ Changhua Christian Hospital เพื่อสนับสนุนนโยบายการสร้างความร่วมมือกับสถาบันและหน่วยงานที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ การพัฒนาการเรียนการสอน และการทำวิจัยในระดับสากลให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้มีความก้าวหน้า ทันสมัย มีมาตราฐานระดับนานาชาติ เพื่อเป็นศูนย์กลางของการรักษาพยาบาลของภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย

ข่าว/ นรศักดิ์  สานุจิตต์   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครศรีธรรมราช

         


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง