มูลนิธิหลวงปู่สรวงทุ่ม 1 ล้านบาทสร้างศาลาปฏิบัติธรรมอบรมผู้ต้องขังให้เรือนจำศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  พระครูโกศลสิกขกิจ  หรือหลวงพ่อพุฒ   วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์(ธ) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา และนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายและฉลองศาลาปฏิบัติธรรมหลวงปู่สรวงอุปถัมภ์ให้แก่เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ  โดยมี  นายสุทัศน์ จันทร์อารักษ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ  และผู้ต้องราชทัณฑ์เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก  ซึ่งศาลาปฏิบัติธรรมหลวงปู่สรวงอุปถัมภ์  ก่อสร้างเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน  2562  สร้างเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นศาลาลักษณะรูปทรงหลังคาจั่ว โครงสร้างเป็นเหล็ก มุงด้วยเหล็กสันไทย พื้นคอนกรีตปูกระเบื้องหินอ่อน กว้างขนาด 16 เมตร ยาว 20 เมตร  โดยได้การสนับสนุนงบประมาณจากพระครูโกศลสิกขกิจ  เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์(ธ) ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง จำนวน 1,000,000  ล้านบาท และได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจากสมาคมยิงปืนเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน  70,620 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,070,620 บาท

 

 

 

 

 


พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ   วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์  (ธ) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา กล่าวว่า  อาตมาภาพได้รับการประสานงานจาก ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษว่า ปัจจุบันเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มีจำนวนผู้ต้องราชทัณฑ์ จำนวน 2,500 คน มีบทบาทภารกิจ ในการควบคุมและแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขัง และบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่และอำนาจ ให้กลับตนเป็นพลเมืองดีมีสุขภาพกายและจิตที่ดี ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพที่สุจริต เพื่อคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคม และสามารถดำรงชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติ โดยสังคมให้การยอมรับ

 

 

 

ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์  (ธ) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา  กล่าวต่อไปว่า  แต่ด้วยสภาพปัจจุบันผู้ต้องขังที่มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นหรือเรือนจำประสบปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ จึงได้มาขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง ศาลาปฏิบัติธรรมหลวงปู่สรวงอุปถัมภ์   รวมทั้งได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างจากสมาคมยิงปืนเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินจังหวัดศรีสะเกษ  ทั้งนี้เพื่อจะได้ใช้เป็นสถานที่ในการประกอบศาสนกิจปฏิบัติธรรมหรือการจัดกิจกรรมการแก้ไข พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องราชทัณฑ์ ตามหลักสูตรต่างๆ เมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษไปแล้วจะได้ไม่ประพฤติผิดซ้ำอีก สามารถพัฒนาความประพฤตินิสัยผู้ต้องราชทัณฑ์ ให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม และทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป

 

 

 

 

 

 

ศิริเกษ   หมายสุข / ศรีสะเกษ

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน