สันติบาล กรุงเก่า สร้างจิตสำนึกเยาวชน เทิดทูน-ปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์ (คลิป)
ที่ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายเขลางค์  วงศ์วิเชียร  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562  กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  โดยมีพ.ต.ท.สะอ้าน อรรคสูรย์  หัวหน้าตำรวจสันติบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ

นายเขลางค์  วงศ์วิเชียร รอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า โครงการปลูกจิตสำนึกรักพระมหากษัตริย์ เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่ทางกองบัญชาการตำรวจสันติบาลจัดขึ้น เพื่อส่งเสริม ตลอดจนจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก และค่านิยมให้แก่ประชาชนให้มีความเคารพรัก เทิดทูน และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วน โดยจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะนักเรียน และนักศึกษาในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การดำเนินการสร้างจิตสำนึก อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี

 


พ.ต.ท.สะอ้าน อรรคสูรย์  หัวหน้าตำรวจสันติบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   กล่าวว่า โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นับถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน โดยในปีงบประมาณ 2563 จัดอบรมจำนวน 2 รุ่น และในวันนี้เป็นรุ่นที่ 1 โดยผู้เข้าอบรมเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จำนวน 120 คน     โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก  และ ค่านิยม ปลูกฝังอุดมการณ์ รักเทิดทูน และปกป้องสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์   ที่สำคัญทุกคนยังจะมีส่วนร่วมในการต่อต้านภัยคุกคามต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสถาบันฯ เพื่อจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่  โดยมีหน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุน อันนำไปสู่การเฝ้าระวัง ตรวจสอบ การกระทำความผิดในการละเมิดสถาบัน  โดยใช้หลักการทำงานมวลชนสัมพันธ์ เพื่อความสุขสงบของประชาชน สังคม และ ประเทศชาติ

ภาพ-ข่าว  เกียรติยศ  ศรีสกุล  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง