อำเภอปาย ยกระดับ อสม.เป็น อสม.หมอประจำบ้าน
อำเภอปาย ยกระดับ อสม.เป็น อสม.หมอประจำบ้าน

นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับ อสม. เป็น อสม.หมอประจำบ้าน ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมแคทรียา โรงพยาบาลปาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้ อสม. ให้เป็น อสม. หมอประจำบ้าน ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ ระบบการแพทย์ทางไกลและบริการสาธารณสุขในชุมชน


เพิ่มบทบาท อสม. เพื่อลดโรคและปัญหาสุขภาพ ส่งเสริมประชาชนให้พึ่งตนเองได้ ลดความแออัด ลดการพึ่งพาโรงพยาบาล และให้ความรู้ใน 6 เรื่อง คือ การสร้างอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ ,การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญ ,ภูมิปัญญาไทย สมุนไพรไทย และการใช้กัญชาทางการแพทย์,เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์,โทรเวชกรรมและแอปพลิเคชั่นด้านสาธารณสุข


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน