อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ กวาดรางวัลในงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะ
ที่บริเวณโดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ตฬท่าอิฐ อ.เมือง จงอุตรดิตถ์ นายไพฑูรย์  ตัณทรานนท์ ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานมอบรางวัลให้กับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ กวาดรางวัลในงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพื้นฐาน  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค ภาคเหนือ  ครั้งที่  31จังหวัดสุโขทัย โดยมี ดร.ศศิรินทร์  มหาวงศนันท์ รอง ผอ. นายศิริชัย นาระกันทา รอง ผอ. นางสางศิริลักษณ์ ศรีธิทง รอง ผอ. นายกิตติพล เผดิมดี รอง ผอ.พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม


ซึ่งตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ได้ส่งนักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพื้นฐาน  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  31  ประจำปีการศึกษา  2562  ระหว่างวันที่  16 - 20  ธันวาคม  2562  ณ  จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีผลการแข่งขัน  รางวัลชนะเลิศ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี  ระดับ ปวช. ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่ง  ระดับ  ปวช.ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล  ระดับ ปวส. ทักษะการตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ไทย ระดับ ปวช. /ปวส. ทักษะการประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว (ขลุ่ยเพียงออ)  ระดับ ปวช. /ปวส การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  โครงานการศึกษาคุณสมบัติของหลอดชีวภาพจากผงวุ้น ระดับ ปวส.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์  ระดับ ปวช.


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง