คปภ.อุตรดิตถ์ ร่วมกับบริษัทกลางฯและสมาคมตัวแทนประกันชีวิตชมรมประกันภัยจังหวัดอุตรดิตถ์รณรงค์ประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัย อุ่นใจปีใหม่ 2563
ที่บริเวณสถานีรขนส่งโดยสารจังหวัดอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางลัดดา โพธิตุ้ย ผอ.คปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์ น.ส.นารีรัตน์ สุขเอม ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินจังหวัดอุตรดิตถ์ ชมรมประกันภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ บริษัท ทีคิวเอ็ม โปคเกอร์ประกันภัย บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด บริษัทอาคเนยืประกันภัย จำกัด บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด บริษัทเมืองไทยกระกันชีวิต จำกัด ได้ร่วมกันออกบูธและรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงในเรื่องการเข้าถึงกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่จะถึงนี้

ในวันนี้ มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ. 2535 กรมธรรม์ประกันภัยอุ่นใจปีใหม่พลัส ประกันภัย 100 และประกันภัย 222 บาทซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-26 ธันวาคม 2562 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์และเชิญชวนผู้ใช้รถหรือผู้โดยสารรถประจำทางรับบริการฟรี

ที่บริเวณสถานีรขนส่งโดยสารจังหวัดอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางลัดดา โพธิตุ้ย ผอ.คปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์ น.ส.นารีรัตน์ สุขเอม ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินจังหวัดอุตรดิตถ์ ชมรมประกันภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ บริษัท ทีคิวเอ็ม โปคเกอร์ประกันภัย บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด บริษัทอาคเนยืประกันภัย จำกัด บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด บริษัทเมืองไทยกระกันชีวิต จำกัด ได้ร่วมกันออกบูธและรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงในเรื่องการเข้าถึงกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่จะถึงนี้

ในวันนี้ มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ. 2535 กรมธรรม์ประกันภัยอุ่นใจปีใหม่พลัส ประกันภัย 100 และประกันภัย 222 บาทซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-26 ธันวาคม 2562 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์และเชิญชวนผู้ใช้รถหรือผู้โดยสารรถประจำทางรับบริการฟรี


กรมธรรม์ประกันภัย อุ่นใจปีใหม่ พลัส ราคา 7 บาท โดยสามารถลงทะเบียนได้ฟรีที่บูธภายในสถานีโดยสารขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับกรมธรรม์ประดันภัย อุ่นใจปีใหม่ พลัส จะมอบให้กับผู้ที่ลงทะเบียนจำนวน 1,000 รายเท่านั้น ภายในวันที่ 23-26 ธันวาคม 2562 และสำหรับประกันภัย 100 และประกันภัย 222 บาท ผู้ที่สนใจสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยได้ตามที่บริษัททีคิวเอ็มอินชัวร์รันส์โบรคเกอร์​ จำกัด บริษัทประกันภัยเข้าร่วมโครงการ หรือที่ร้านสะดวกซื้อ เซ่เว่น อีเลฟเวฟ ได้ทุกสาขา  พร้อมกันนั้นทางนางลัดดา โพธิตุ้ย ผอ.คปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ให้ทุกบริษัทเตรียมความพร้อมเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติอุบัติเหตุทางอากาศ ทางถนนโดยเฉพาะอุบัติเหตุรายใหญ่โดยให้บริษัทมอบหมายหน้าที่พนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอเพื่อคอยช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัยของผู้ประสบภัยข้อมูลการทำประกันภัยทรัพย์สินที่เกิดขึ้นให้พนักงานอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสบภัย ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยในการรวบรวมเอกสารหลักฐานพร้อมทั้งให้เร่งจ่ายค่าสินไหมทดแทนด้วยความรวดเร็วและ ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อประกัน อุบัติเหตุได้ตลอดทั้งปีตาม ที่แจ้งไว้ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 สำนักงาน คปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์  ให้บริการในเวลาทำการเวลาราชการ 055-416748 , 055.416750 และสายด่วน คปภ. 1186 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงในช่วงเทศกาลนี้

ณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์ 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง