จังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดตัว “ส้มสายน้ำผึ้งห้วยโป่ง”
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดตัว ส้มสายน้ำผึ้งห้วยโป่ง

       ที่ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วย  อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีโครงการเปิดตัวส้มสายน้ำผึ้งห้วยโป่ง (ส้มเปลือกกร่อน) และมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การเชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตรไปสู่ระบบธุรกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ส้มเปลือกกร่อน) ภายใต้กิจกรมการหนุนเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มธุรกิจรายสินค้าเกษตรเป็นเกษตรอุตสาหกรรม พร้อมกับมีการสาธิตคัดเกรดส้มให้เจ้าหน้าที่ดูด้วยเพื่อจำหน่ายในราคายุติธรรม

เกษตรกรผู้ปลูกส้มคงความหวังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางรัฐบาล

นางสาวศันสนีย์  ทาสม รอง.ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดตัวส้มสายน้ำผึ้งห้วยโป่ง (ส้มเปลือกกร่อน)  โดยนางสาวรดาณัฐ  อุปนิชากร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวรายงาน   มีเกษตรกรผู้ปลูกส้มเขียวหวาน  6 หมู่บ้านเข้าร่วมงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และ กรรมการผู้จัดการบริษัทปลูกฮัก (ประเทศไทย)จำกัดในขณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีเกษตรกรปลูกส้มจำนวน 191 ราย  ในพื้นที่ 1078 ไร่

 

การจัดงานส้มห้วยโป่งในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ โดยเริ่มจากกลุ่มขนาดเล็กระดับหมู่บ้าน  ตำบล  ส่งเสริมให้มีการยกระดับคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานสำหรับจำหน่ายผลผลิตในรูปวัตถุดิบให้ได้ในราคาสูงหรือในราคาต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันที่ไม่ได้รองรับมาตรฐานและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเบื้องต้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในลักษณะของเกษตรอุตสาหกรรม หรือ SMAES  เกษตรดำเนินการครอบคลุมเชื่อมโยงตั้แต่การผลิต  แปรรูป จนถึงการตลาดเพื่อผลประโยชนส่วนใหญ่ตกเกษตรกร ป้องกันปัญหาผลิตผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ำและไม่มีเสถียรภาพ โดยนางสาวรดาณัฐ  อุปนิชากร  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าว

 

 

 

 

 

เกียรติศักดิ์  รักสัตย์  ข่าวภูมิภาค จังหัดแม่ฮ่องสอน รายงาน

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง