พ่อเมืองระยอง เปิดศูนย์ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนปีใหม่(คลิป)
ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดระยอง ปี 2563 และเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติจังหวัดระยอง ประจำปี 2562 โดยมีนายธนธร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดระยอง พล.ต.ต.ฉลอง สุขจันทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ อปท. ภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทานฯ และประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างคับคั่ง ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ด้านการป้องกันเหตุอุบัติภัย การกู้สถานการณ์ และการให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร ผ่านเกมและนิทรรศการต่าง ๆ


นายธนธร ศรีนาค กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการทั้งสองกิจกรรมเข้าด้วยกัน ส่วนหนึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดระยอง ปี 2563 พร้อมทั้งสร้างความตระหนักให้กับประชาชนใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกคน ขณะเดียวกันก็เป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนและองค์กรเครือข่าย ได้ตระหนักถึงความสูญเสียจากภัยธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์และพร้อมรับมือภัยพิบัติอยู่เสมอ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน