จังหวัดแม่ฮ่องงสอนเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 7 อันตราย
จังหวัดแม่ฮ่องงสอนเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 7 อันตราย

                ที่หน้าศาลางกลางหลังเก่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน  นายเฉลิมพล   มั่งคั่ง รอง.ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมและป้องกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนน  7 วันอันตรายช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่ประจำปี  2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจทหาร นักเรียนนิศิษนักศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชนเข้าร่วม

ศูนย์บริการประชาชน

หลังจากเสร็จการเปิดศูนย์ปล่อยขบวนรถทั้งหมดออกตระเวนไปตามถนนทุกสายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ทราบถึงกฏระเบียบจราจรและให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น

เมาไม่ขับ ขับไม่เมา

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน