คณะสงฆ์กรุงเก่า ประชุมพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา ครั้งสุดท้าย ประจำปี 2562 (ชมคลิป)
วันที่ ( 28 ธ.ค.62)  ที่ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดศาลาปูนวรวิหาร ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นประธานในการประชุมพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 12  ประจำปี 2562 ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส มีพระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร  พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (เจ้าคุณเบิ้ม) รองเจ้าคณะอำเภอฯ เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง พระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอฯ เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล พระครูเกษมจันทวิมล เจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ  และ พระเลขานุการ ทั้ง 11 ตำบล ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม

พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร  กล่าวว่า การประชุมพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา เพื่อเสริมสร้างความรู้ เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการบริหารกิจกรรมคณะสงฆ์ ในด้านการปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การศาสนูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาเถรสมาคม หลักพระธรรมวินัย และกฎหมายบ้านเมือง

 

 

 


และเพื่อให้พระสังฆาธิการนั้น ได้มารับทราบนโยบาย แนวทางปฏิบัติของคณะสงฆ์ และเพื่อสืบสานงาน กิจกรรมของคณะสงฆ์อย่างต่อเนื่อง  จึงต้องมีการประชุมเชิงรุกอยู่เสมอ ให้รู้แนวทางการปฏิบัติ และแนวทางปกครองให้เข้มงวดกวดขันขึ้น จึงได้มีการประชุมเป็นประจะทุกเดือน เพื่อรับทราบนโยบายการปกครอง การปฏิบัตินั้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยของคณะสงฆ์เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ถือเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปี 2562 สำหรับสาระสำคัญในการประชุม ได้เน้นในเรื่องการศึกษาพระธรรมวินัย นักธรรม ทั้งในระดับอำเภอ และ ระดับจังหวัด การสอบนักธรรมในครั้งที่ผ่านมา ถือว่าเป็นที่พึ่งพอใจ แต่ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร เพราะในการสอบนักธรรมในระดับอำเภอที่ผ่านมา ส่งสอบ131 รูปขาดสอบ 5 รูป  คงสอบ 126 รูปสอบได้ 99 รูป คิดเป็นร้อยละ 78.57 เปอร์เซ็นต์ ส่วนระดับจังหวัด ส่งสอบ 841 รูป สอบได้ 617 รูป คิดเป็นร้อยละ78.20 เปอร์เซ็นต์

 

ในการนี้พระครูเกษมจันทวิมล (พระอาจารย์แดง) เจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ ต.สวนพริก ได้นำกระเช้าน้ำปาณะ ถวายให้กับพระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอ เพื่อแสดงมุทิตาจิต  และ พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (เจ้าคุณเบิ้ม) รองเจ้าคณะอำเภอฯ พระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอฯ ได้พร้อมใจถวายกระเช้าน้ำปาณะแด่พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เพื่อแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวันปีใหม่ และ มีผู้บริหาร และ พนักงาน MK นำภัตราหารเพลมาถวายพระสังฆาธิการ และคณะสงฆ์ที่มาร่วมประชุมด้วย

 

ภาพ-ข่าว  ยุพิน  ศรีสกุล  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรียบเรียงโดย เกียรติยศ  ศรีสกุล  ผอ.ข่าวภาคกลาง-ตะวันตก คมชัดลึก

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน