ชื่นชม!!กลุ่มเยาวชนเมืองคอน “ดร.โจยูธคลับ”รวมพลังจิตอาสาทำความดีพัฒนา 2 วัดดังรับปีใหม่ 2563
 (30 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กลุ่มเยาวชน “ดร.โจยูธคลับ” จ.นครศรีธรรมราช ได้รวมตัวกันกว่า 150 คน นำวัสดุ เครื่องมือเดินทางไปร่วมพัฒนาวัดโพธิ์เสด็จ และวัดหัวอิฐ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  โดยได้รวมกันเก็บกวาดขยะมูลฝอย ขัดถู เช็ดล้างทำความสะอาดฐานรอบต้นโพธ์ยักษ์อายุหลายร้อยปี ซึ่งมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ประดิษฐานอยู่โดยรอบ รวมทั้งทำช่วยกันกวาดลานวัด และตามจุด ๆ ภายในวัดจนสะอาดตา ซึ่งถือเป็นการร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มเยาวชนเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ท่ามกลางความชื่นชมของประชาชนและพุทธศาสิกชนที่เดินทางมาทำบุญในวัด

 


ดร.กณพ เกตุชาติ ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน ดร.โจ ยูธ คลับ เปิดเผยว่า "กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล" เกิดจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยร่วมกันพัฒนาวัดโพธิ์เสด็จ และวัดหัวอิฐ ในวันเดียวกัน เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม สร้างความรักความสามัคคีแก่สมาชิกในกลุ่ม สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มเยาวชน วัด และชาวบ้าน เป็นการสร้างและปลูกฝังจิตสาธารณะให้เกิดขึ้นแก่เยาวชน ผ่านกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ที่มุ่งทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมร่วมกัน

            ดร.กณพ กล่าวอีกว่า กลุ่มเยาวชน ดร.โจ ยูธคลับ ก่อตั้งมากว่า 6  ปี เป็นการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน โดยกลุ่มเยาวชนจิตอาสาทำความดีกลุ่มนี้เริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อ 6 ปีก่อนที่ในตัวเมืองนครศรีธรรมราชประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ตนจึงนำรถยนต์ 6 ล้อไปบรรทุกน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช มาแจกจ่ายให้กับประชาขนในเขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช แต่เนื่องจากขาดแรงงานที่จะช่วยเหลือ จนกระทั้งมีเยาวชน 3-4 คนเข้ามาร่วมร่วมร่วมใจชวยเหลือตนอย่างต่อเนื่อง หลังเสร็จภารกิจจึงมีการรวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มเยาวชน โดยใช้ชื่อ “เยาวชน ดร.โจยูธคลับ”โดยมีจำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และรวมพลังกันออกทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อส่วนรวมมาอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญสมาชิกในปัจจุบันมีอายุเพียง 4-5 ขวบก็มีหลายคน จนกลายเป็นกล่มเยาวชนตัวอย่างที่ยังมีการรวบรวมกันทำกิจกรามอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้

“กลุ่มเยาวชนจิตอาสา ดร.โจยูธคลับ กลุ่มมีสโลแกนของกลุ่มว่า "จิตอาสา พัฒนาตนเอง สร้างสรรค์สังคม" ซึ่งที่ผ่านมามีการจัดค่ายเยาวชนเพื่อพัฒนาศักยภาพ ฝึกความกล้าแสดงออก และปลูกฝังจิตสาธารณะให้แก่สมาชิกกลุ่มฯ และได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณะมาอย่างต่อเนื่องทุกเดือน อาทิ การพัฒนาวัดและการพัฒนามัสยิดต่าง ๆ สำหรับกรพัฒนาวัดโพธิ์เสด็จและวัดหัวอิฐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 แล้ว ยังเป็นการรำลึกถึงพระอาจาย์ชม อดีตเจ้าอาวาสวดโพธิ์เสด็จ และพระอาจารย์ราย อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวอิฐ  ทั้งสองเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคใต้ อีกด้วย”ดร.กณพ กล่าว.

ภาพ/ข่าว  ยุทธนะ  เตมะศิริ นครศรีธรรมราช


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน