มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดบ้านวิชาการ OPEN H0USE ยิ่งใหญ่ภายใต้ CONCEPT CPRU HAPPY LAND ดินแดนแห่งความสุข เปิดประตูสู่อนาคต
สร้างคนชัยภูมิให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีความรักความภูมิใจในจังหวัดชัยภูมิโดยมีกิจกรรมมากมายประกอบด้วย การเปิดนิทรรศการหลักสูตรทั้งหมด 24 หลักสูตร และ 1 โรงเรียนสาธิต พร้อมกับแจกของรางวัลอีกมากมายแก่ผู้มาร่วมงานมีสิทธิ์รับรางวัลพิเศษที่มีเฉพาะงานนี้เท่านั้น

ณ.หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ชัยภูมิ ดร.มนตรี ชาลีเครือ นายกองค์ การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ OPEN H0USE ยิ่งใหญ่ภายใต้ CONCEPT CPRU  HAPPY LANDดินแดนแห่งความสุข เปิดประตูสู่อนาคตโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และแขกผู้มีเกียรติกว่า2,000คนให้การต้อนรับร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


ดร.มนตรี ชาลีเครือ นายกองค์ การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเผยว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งในชัยภูมิและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีปณิธานในการพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดชัยภูมิให้มีความเจริญก้าวหน้าประชาชน อยู่ดีมีสุข โดยใช้การศึกษาเป็นฐานในการพัฒนา และคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการพัฒนาท้องถิ่น หากคนในท้องถิ่นมีความรู้ความสามารถมีความรักความภูมิใจในท้องถิ่น เชื่อได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นเป็นเรื่องไม่ยาก วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้มุ่งมั่นที่จะสร้างคนชัยภูมิให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีความรักความภาคภูมิใจ

 

จังหวัดชัยภูมิจึงจัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ OPEN H0USE CPRU  HAPPY LANDดินแดนแห่งความสุขเปิดประตูสู่อนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียน การสอน และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียงโดยมุ่งกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ ได้แก่ ครูแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30  โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และโรงเรียน วิทยาลัย ในเขตพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งประธานหลักสูตร และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  เมื่อเร็วๆนี้

 

 

 

 

อนุชา มูลเทพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ชัยภูมิ

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง