หยุดตาย!!เมืองคอนสังเวยชีวิตเซ่นเทศกาลปีใหม่แล้ว 3 ศพ -หวั่นยอดพุ่งช่วงเดินทางกลับ สั่งด่านชุมชนคุมเข้มรับมือการจราจร
(1 ม.ค.63) ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมและรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมหารือและกำหนดแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

 


สำหรับข้อมูลอุบัติเหตุสะสม 5 วัน (27-31 ธันวาคม 2562) เกิดอุบัติเหตุ 71 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 74 คน เสียชีวิต 3 คน โดยจากการจัดเก็บข้อมูลพบว่ายานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ จากสาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงที่มาจากการไม่สวมหมวกนิรภัย ทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างเข้มข้นและจริงจังต่อเนื่อง รวมทั้งการคุมเข้มและบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวดของกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชและการจัดตั้งด่านเคลื่อนที่ โดยพร้อมเคลื่อนย้ายไปยังจุดที่มีความเสี่ยงด้วย

อย่างไรก็ตาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้สั่งกำชับไปยังฝ่ายปกครองและด่านชุมชนทุกด่าน เพื่อปรับระบบการบริหารจัดการภายในด่าน เพื่อเพิ่มความเข้มข้นรับมือกับการใช้รถใช้ถนน และการจราจรที่จะเพิ่มมากขึ้นในช่วง 2 วันสุดท้ายซึ่งประชาชนจะต้องเดินทางกลับ โดยขอให้ด่านชุมชนทุกด่านเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติที่ ในขณะที่ 3 ทีมหลัก คือ ทีมสาธารณสุขจังหวัด ตำรวจ และทีมปกครองต้องลงพื้นที่เพื่อออกตรวจการณ์ เก็บสถิติ และสอบสวนกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ เพื่อนำข้อมูลมาสรุปเป็นแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป

            ในขณะที่  นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการ การปฏิบัติงาน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 และได้ให้กำลังใจพร้อมมอบอุปกรณ์แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานเพื่อสาธารณกุศล จิตอาสาบริการ ณ จุดบริการพื้นที่   อำเภอร่อพิบูลย์ อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอทุ่งสง และอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยขอให้ด่านชุมชนทุกด่านเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติที่เพื่อควบคุมและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้เกิดน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้.

 

ภาพ/สนง.ปชส.นครศรีธรรมราช

ยุทธนะ  เตมะศิริ นครศรีธรรมราช

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง