โรงเรียนบางระจันวิทยา เปิดการแข่งขันกีฬาสีสุดอลังการ “มะขามเหลือง เฟื่องฟ้าแดงเกมส์”
          นายสมศักดิ์  แย้มนุ่น  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระจันวิทยา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในภายใต้ชื่อ “มะขามเหลือง เฟื่องฟ้าแดงเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบางระจันวิทยา ณ สนามกีฬาโรงเรียนบางระจันวิทยา  ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาสีภายในที่โรงเรียนที่ดำเนินการจัดการแข่งขันเป็นประจำทุกๆปี จนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง  โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการจัดการแข่งขันดังนี้ 1.เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ในทักษะการแข่งขันกีฬา  เป็นเวทีแห่งการแสดงออกที่เหมาะสม 2. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประสบการณ์วิชาและความรู้  ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนจากในห้องเรียนมาปรับใช้ในสถานการณ์จริง  อันเป็นการศึกษาและเรียนรู้ จากประสบการณ์จริงโดยตรง 3.เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะนักเรียน โดยกระบวนการกีฬาเชื่อมความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 4.เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียนที่มีความโดดเด่นทางด้านการกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการแข่งขันกีฬาในระดับสูงขึ้นต่อไป


โดยมีการจัดการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม จนถึงวันนี้ คือวันที่ 8 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันทำพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมีชนิดกีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันทั้งกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน โดยกีฬาสากลมี 8 ชนิด ได้แก่ กีฬาฟุตบอล, ฟุตซอล, แชร์บอล, วอลเลย์บอล, เซปักตะกร้อ, เทเบิลเทนนิส, เปตอง และกรีฑา  ในส่วนของการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านนั้นประกอบด้วย 4 ชนิด ได้แก่ กีฬาชักกะเย่อ, วิ่งผลัดกระสอบ, กินลำบาก  และเก้าอี้ดนตรี  การดำเนินการจัดการแข่งขัน ได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนด้วยดีจากหน่วยงานภาครัฐ  สำนักงานเทศบาลเมืองบางระจัน โรงพยาบาลบางระจัน สถานีตำรวจภูธรบางระจัน ตลาดจนแม่ค้า ประชาชน และที่ขาดเสียมิได้คือ ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบางระจันวิทยา ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจ สละเวลา แรงกาย แรงใจ และทุนทรัพย์ในการดำเนินการจัดการแข่งขัน จนการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ภาพ/ข่าว ณัฏฐนารา ปานมี ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสิงห์บุรี

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง