โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ให้บริการแก่ผู้ป้วย ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายให้โรงพยาบาลจัดให้มีบริการกัญชาทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย เป็นการเพิ่มบริการทางการแพทย์ผสมผสาน ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย เป็นสาขาที่ 20 ในแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan ซึ่งในปัจจุบันคลินิกกัญชาทางการแพทย์ เน้นการรักษาใน 5 กลุ่มโรคคือ โรคลมชักดื้อยา คลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด อาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาท ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง ปลอกประสาทอักเสบ/เสื่อมแข็ง และผู้ป่วยระยะประคับประคอง มะเร็งระยะสุดท้าย


โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำกัญชามาใช้ในการรักษาทางการแพทย์ จึงได้เปิดคลินิกบริการกัญชาทางการแพทย์ ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้สารสกัดจากกัญชา เข้าถึงสารสกัดกัญชาเพื่อการรักษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูง ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยขึ้น

สำหรับคลินิกบริการกัญชาทางการแพทย์จะเปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. โดยมีกระบวนการให้บริการตรวจคัดกรองโรคและอาการตามเกณฑ์ข้อบ่งชี้ในการใช้กัญชาทางการแพทย์ การรักษาทางการแพทย์ด้วยสารสกัดกัญชาในผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การใช้ยา และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ โดยคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย พยาบาลวิชาชีพ  เภสัชกร

นางสาวสุภาวดี  เข็มตรง ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์ จ.เพชรบุรี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง