เด็กเมืองคอน!!เยาวชนจิตอาสาโรงเรียนอนุบาลจังหวัดเกือบ 2 พันคนร่วมทำความดีทำความสะอาดสนามหน้าเมืองหลังจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
(10 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลายโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยนายสุธน เกิดมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช (ณ.นครอุทิศ) ได้นำนักเรียนของโรงเรียนซึ่งเป็นเยาวชนจิตอาสา 904 วปร.จำนวนกว่า 2,000 คนเดินทางไปร่วมทำความสะอาดเก็บกวาดขยะและสิ่งปฏิกูลบริเวณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อนพื้นที่ให้กับเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช หลังจากเทศบาล ฯได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ระหว่างวันที่ 2-8 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีคณะครู อาจารย์ร่วมกิจกรรมอย่างพ้อมเพรียง

 


นายสุธน เกิดมณี กล่าวว่า นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช (ณ.นครอุทิศ)ที่มีอายุ 7 ขวบขึ้นไปรวมทั้งครู อาจารย์จำนวนเกือบ 2,000 คน โดยทุกคนได้สมัครเป็นเยาวชนจิตอาสา 904 วปร. นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับรางวัลระดับชาติด้านการเป็นเด็กดีมีคุณธรรม จริยธรรม เข้ารับรางวัลจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีอีกด้วย  ซึ่งนักเรียนที่เป็นเยาวชนจิตอาสาของโรงเรียนจะเข้าร่วมกิจกรรมทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอย่างต่อเนื่อง เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม เปนพื้นฐานของนักเรียนที่จะเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติในอนาคต

“ในช่วงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 69 ที่ผ่านมา ทำให้สนามหน้าเมืองนรศรีธรรมราชมีขยะมูฝอยและสิ่งปฏิกูลหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก พื้นดิน พื้นหญ้าและอื่น ๆมีการชำรุดเสียหายบางส่วน ในวันนี้เยาวชนจิตอาสาของโรงเรียนอนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ณ. นครอุทิศ) จำนวนเกือบ 2,000 คนจึงร่วมแรงร่วมใจกันออกมาทำความดีโดยการช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดทั่วบริเวณสนามหน้าเมืองเพื่อคืนพื้นที่ที่มีความสะอาด สมบูรณ์ดังเดิมให้เทศบาลนคร นครศรีธรรรมราช ให้ประชาชนได้ใช้สนามหน้าเมืองด้วยความสะดวก สบายและปลอดภัย”

            ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช (ณ.นครอุทิศ)กล่าวอีกว่าในวันนี้เราเป็นโรงเรียนที่สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนและครูอาจารย์ทุกคนเป็นสมาชิกจิตอาสา 904 วปร.ในปัจจุบันทั้งครู นักเรียนที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไปทุกคนเป็นสมาชิกจิตอาสา 904 และร่วมกันขับเคลื่อนน้อมนำเอาแนวพระบรมราโชบายเรื่องการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10  มาดำเนินการต่อยอดนำไปสู่การเป็นพลเมืองดีของบ้านเมืองต่อไป.

 

ภพ/คลิป  ศูนย์ข่าวนคร 24 ชม.สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช

ข่าว/ยุทธนะ  เตมะศิริ นครศรีธรรมราช

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง