ที่ปรึกษา รมว. เกษตรฯ ตรวจสถานการณ์ภัยแล้งลพบุรี
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะลงพื้นที่ติดตามแก้ปัญหาภัยแล้งของสำนักงานชลประทานที่ 10เพื่อน้ำใช้การอุปโภค บริโภคการผลิตน้ำประปา รักษาระบบนิเวศน์

วันที่ 9 ม.ค. 63 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในเขตรับผิดชอบ สำนักงานชลประทานที่ 10 ซึ่งได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปที่ห้องประชุม สำนักงานชลประทานที่ 10 อำเภอเมืองลพบุรี สำหรับการผลิตน้ำประปาใน พื้นที่ จ.ลพบุรี และสระบุรี โดยมีนายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปแนวทางการช่วยเหลือ


จากที่ผ่านมาทางสำนักงานชลประทานที่ 10 ได้ดำเนินการสูบน้ำจาก แม่น้ำเจ้าพระยา เข้ามาเติมยังคลองชัยนาท-ป่าสัก สำหรับอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ ตลอดจน รักษาเสถียรภาพของคลอง และเป็นน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาในหลายพื้นที่ ขณะเดียวกันก็ได้ส่งไปเติมน้ำในแม่น้ำบางขามที่มีความยาว 25 กม. ไหลผ่าน 5 ตำบลมีการใช้น้ำจากประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำบางขามกว่า 4,000 ครัวเรือน จึงทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำบางขามลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะปีนี้ฝนตกน้อย จนในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาเหลือปริมาณน้ำในแม่น้ำบางขาม 10% และมีบางช่วงแห้งขอด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาใน 4 ตำบลของอำเภอบ้านหมี่ที่อยู่ริมแม่น้ำ ได้แก่ตำบลบ้านชี, ตำบลบางพึ่ง,ตำบลบางขาม และตำบลมหาสอน

โดยผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ได้ให้การช่วยเหลือการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่บริเวณริมคลองชัยนาท-ป่าสัก เติมให้กับแม่น้ำบางขามส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเพิ่มขึ้น เพียงพอต่อสำหรับการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ และสัตว์น้ำให้สามารถ ดำรงชีวิตอยู่ได้ สำหรับในการเดินทางมาของที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในครั้งนี้เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปัญหาที่เกิดขึ้นที่จะได้ช่วยหาทางช่วยเหลือ และเป็นการมาให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน หลังจากที่ได้รับฟังการบรรยายสรุปแล้วได้เดินทางไปดูการดำเนินการของทางสำนักงานประปา สาขาลพบุรี และสถานการณ์แม่น้ำบางขามและพบกับประชาชนในพื้นที่

ภาพ-ข่าว  กฤษณ์ สนใจ  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลพบุรี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน