นศ.สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 9 กลุ่มนกหัวขวาน จัดโครงการ LGBTbeProud เสริมความภูมิใจ สังคมได้ประโยชน์
นักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ กลุ่มนกหัวขวาน และ กต.ตร.ด้านสังคม จัดเสวนาวิชาการ LGBT ผู้นำยุคใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลง

ที่  Glowfish Sathorn  นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 9 กลุ่มนกหัวขวาน จัดโครงการ LGBTbeProud เสริมความภูมิใจ สังคมได้ประโยชน์


นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 9 กลุ่มนกหัวขวาน ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานคร จัดโครงการ LGBTbeProud เสริมความภูมิใจ สังคมได้ประโยชน์ ที่ Glowfish Sathorn  โดยมี ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นอกจากนี้ในช่วงเช้าของโครงการยังมีการเสวนาวิชาการ เรื่อง LGBT ผู้นำยุคใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มาร่วมเสวนา ได้แก่ คุณกอล์ฟ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ (ส.ส.กะเทยแต่งหญิงคนแรกของประเทศไทย) คุณนิชนัจทน์  สุดลาภา หรือ Sarina Thai (นางแบบผู้หญิงข้ามเพศบนเวที New York Fashion Week) และ ดร.มาร์ค เจริญวงศ์ (อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด อดีตผู้แทนไทยในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วย Gender Equality) โดยมีคุณทีปกร โกมลพันธ์พร (อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด) เป็นผู้ดำเนินรายการ

นอกจากนี้ ในช่วงบ่าย ยังมีการประกวดภายใต้โครงการ LGBTbeProud เสริมความภูมิใจ สังคมได้ประโยชน์ ซึ่งสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 9 กลุ่ม นกหัวขวาน ได้ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานคร (กต.ตร.กทม.) จัดประกวดขึ้น โดยมี นายพรชัย ชลวาณิชกุล รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญา  ดร.พรทิพย์ วงเชิดขวัญ กต.ตร.กทม. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ซึ่งผู้ชนะการประกวด ได้แก่ 1. คุณคณาศักดิ์  นักรบ ได้รับรางวัล “ขวัญใจ กต.ตร.กทม. ด้านสังคม”  2. คุณณัฐพงศ์ ผาทอง, คุณนรวิชญ์ นิธิปัญญา, คุณวรกันต์ อรุณธรรมสกุล   ได้รับรางวัล “รองอันดับ 1 ขวัญใจ กต.ตร.กทม. ด้านสังคม”  3. คุณหมอฉันท์หทัย นันท์ชัย ได้รับรางวัล “รองอันดับ 2 ขวัญใจ กต.ตร.กทม. ด้านสังคม”


 

ภาพ-ข่าว เกียรติยศ  ศรีสกุล  ผอ.ข่าวภาคกลาง-ตะวันตก สำนักข่าว ที นิวส์

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง