"Open House 2020" เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่รั้วขาว-ฟ้า โรงเรียนนางรองพิทยาคม
วันนี้ (5 ม.ค. 63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ โรงเรียนนางรองพิทยาคม สังกัดสพม.32 ได้จัดกิจกรรม "Open House 2020" เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่รั้วขาว-ฟ้า โดยมีนายสรายุทธ เสลารักษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นประธานในพิธี และนายสุรธี เครือบคนโท ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียน ครู โรงเรียน ต่อสาธารณชน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่สนใจเยี่ยมชมผลงานของโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงผลงานทางด้านวิชาการ และแสดงศักยภาพด้านอื่น ๆ ตามความถนัดและความสนใจ เป็นการพัฒนาทักษะทางวิชาการ จะได้นำความรู้ไปพัฒนาเพื่อศึกษาต่อและสร้างอาชีพให้กับตนเองอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำหรับการจัดกิจกรรม "Open House 2020" ในครั้งนี้มีโรงเรียนในเขตบริการของโรงเรียนนางรองพิทยาคม ได้พานักเรียนมาร่วมกิจกรรมจำนวน 13 โรงเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 169 คน แยกเป็นนักเรียนชั้นป.6 จำนวน 113 คน และชั้นม.3 จำนวน 56 คน ครูผู้ควบคุมจำนวน 24 คน โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การรำพิธีเปิด 2 ชุด การแสดงชุดลาดตระเวนของนักศึกษาวิชาทหาร การแข่งขันฟุตซอลโกล์หนู 4 คน การทำขนมไทย วัฒนธรรม 4 ภาค การแสดงบนเวที ดนตรีไทย ดนตรีสากล การเพ้นท์หน้า การวาดภาพระบายสี อาร์ตเฟรนด์ครั้งที่ 16 ปาเป้า สอยดาว การทำน้ำยาล้างจาน กิจกรรมรักการอ่าน เกมส์คอมพิวเตอร์ การฝึกทักษะอาชีพ ฯลฯ ซึ่งแต่ละกิจกรรมได้รับความสนใจจากนักเรียน และผู้ที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

 

ซึ่งโรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นม.1-ม.6 มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลาย ในปีการศึกษา 2562 เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปกติ และหลักสูตรห้องเรียนพิเศษกีฬา ในปีการศึกษา 2563 จะเปิดเพิ่มอีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร SEP (Special English Program) และหลักสูตรทวิศึกษา โดยการทำ MOU กับวิทยาลัยเทคนิคนางรอง เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกที่หลากหลายในการจัดการศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียน

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว: สมพุด เกตขจร ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุรินทร์

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง