พุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์ เวียนเทียนวันมาฆบูชา วัดดังกรุงเก่า สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2563  ที่วัดใหญ่ชัยมงคล อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา  พระครูสิริชัยมงคล  รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล เป็นประธานในการนำสวดมนต์ทำวัตรเย็น  และ เวียนเทียน รอบพระเจดีย์ และพระอุโบสถ  โดยมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ หลายพันคน นำธูปเทียน  ดอกบัว มาร่วมพิธีเวียนเทียน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานของชาวพุทธ ที่มีมาแต่โบราณกาล    มีทายาทธรรมผู้ใจบุญนำอาหารและน้ำดื่มมาให้รับประทานกันฟรีๆ


พระครูสิริชัยมงคล  เปิดเผยว่า  วันมาฆบูชาปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์  2563  ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง และได้เวียนมาบรรจบอีกครั้ง วันมาฆบูชา มีความสำคัญคือ คำว่า มาฆะ นั้น เป็นชื่อของเดือน 3 ย่อมาจากคำว่า มาฆบุรณมี หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3 ความสำคัญของวันนี้คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า   ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน  ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญ จะมีเนื้อหาว่า ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์   ทั้งนี้ในวันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อม ๆกันอันได้แก่วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ  เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6 พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ เอหิภิกขุอุปสัมปทาและเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ 4 ประการข้างต้น ทำให้วันมาฆบูชา เรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า วันจาตุรงคสันนิบาต ซึ่งคำว่า จาตุรงคสันนิบาตนี้ มีความหมายคือการประชุมด้วยองค์ 4 นั่นเอง

ส่วนที่วัดท่าการ้อง  ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง นำคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน สวดมนต์ และเวียนเทียนรอบเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญจากหลายสถานที่ มาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชา  และยังมีลิเกคณะศรราม-น้ำเพชร  มาทำการแสดงให้ประชาชนที่มาร่วมทำบุญเวียนเทียนได้ชมการแสดงอีกด้วย

ภาพ-ข่าว  ยุพิน  ศรีสกุล  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน