ผู้ว่า ฯเมืองคอนเมืองคอนเปิดฝึกอบรมการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ประจำปี 2563
 (13 ก.พ.63)  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวานนี้ (12 ก.พ.) ที่บ้านปากตน หมู่ที่ 7 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการจัดฝึกอบรมการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ประจำปี 2563 โดยมีพันเอกศุภชัย ปรีชามาตร รองผู้อำนวยการ รักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ผู้แทนจากองค์กรปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

 


สำหรับการจัดฝึกอบรมดังกล่าวทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้กำหนดจัดขึ้นทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งในส่วนของขั้นการจัดตั้งและการฝึกทบทวน  ขั้นละ 1 หมู่บ้าน ภายใต้วัตถุประสงค์สำคัญ 2 ประการ คือ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในระดับพื้นที่ รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนและเสริมกลไกการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงของส่วนราชการในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้รับการฝึกจำนวนทั้งสิ้น 42 คน และมีการจัดตั้งกองอำนวยการฝึก ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลท้ายสำเภา และมีหลักสูตรการฝึกอบรมหลัก ๆ ประกอบด้วย การสร้างกระบวนการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีชุดขุนด่าน ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช และชุดขุนภักดี ของมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นวิทยากร ,การฝึกระเบียบวินัยและการปฏิบัติพื้นฐานด้านการทหาร โดยชุดครูฝึกอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช และการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง ณ สนามฝึกยิงปืนของมณฑลทหารบกที่ 41  อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช.

ภาพ/สนง.ปชส.นครศรีธรรมราช

ยุทธนะ  เตมะศิริ นครศรีธรรมราช

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง