จัดเต็มสมเป็นเมืองพระ!! ใช้รถเครนยกพระพุทธรูปหนักกว่า2ตัน จัดนิทรรศการวิสาขบูชาโลก20วัน ณ อบจ.เมืองคอน เสริมอัตลักษณ์เมืองศูนย์กลางพุทธศาสนา
เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2560 ที่วัดคงคาเลียบ หมู่ 3 ต.ท่าซัก อ.เมือ จ.นครศรีธรรมราช นายสนั่น ศิลารัตน์ ปลัดจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เดินทางเข้าพระปัดเสกสรร มหิธฺโก เจ้าอาวาสวัดคงคาเลียบ เพื่อขอพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 2 องค์ เพื่อนำไปจัดนิทรรศการเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2560 ซึ่งทาง อบจ.นครศรีธรรมราช มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-28 พ.ค.2560 ณ.โรงละครและศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สนามหน้าเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 9-28 พ.ค. 2560 รวมระยะเวลาการจัดนิทรรศการ 20 วัน


ทั้งนี้เนื่องจากการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชาโลก”ในปีนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้ ซึมซับและมีความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา ประกอบกับจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนามาตั้งแต่โบราณ และเพื่อต้อนรับพระบรมธาตุมรดกโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงต้องการสร้างเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเมืองมรดกโลกและเมือศูนย์กลางพุทธศาสนา  ในการจัดนิทรรศการดังกล่าว จึงมุ่งหวังที่จะใช้พระพุทธรูปขนาดใหญ่มาจัดแสดงและเพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้กราบสักการบูชาพระพุทธรูปอย่างแท้จริง โดยทราบว่าทางวัดคงคาเลียบมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ทั้งที่มีคู่กับวัดมาแต่เดิมและจัดสร้างใหม่ในช่วงที่พระปลัดเสกสรรค์ เป็นเจ้าอาวาส รวมไม่น้อยกว่า 50 องค์  จึงเดินทางมากราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดคงคาเลียบเพื่อขอนำพระพุทธรูปขนาดใหญ่จำนวน 2 องค์ไปจัดนิทรรศการตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง