เสริมสิริมงคลกันหน่อย!! พ่อเมืองอ่างทองเชิญเที่ยวไหว้พระทำบุญงานวันวิสาขบูชาไหว้พระพุทธไสยาสน์ศักดิ์สิทธิ์ ชมโบสถ์ไฮเทค วัดขุนอินทประมูล
เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 6 พ.ค. 2560 บริเวณพระอุโบสถไฮเทค วัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง พระครูวิเศษชัยวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล รักษาการเจ้าอาวาสวัดขุนอินทประมูล พร้อมด้วย นาย วีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลวันวิสาขบูชาไหว้พระพุทธไสยาสน์ศักดิ์สิทธิ์ วัดขุนอินทประมูล ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤษภาคม 2560 โดยมี นาย ลิขิต ทองนาท นายอำเภอโพธิ์ทอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมในพิธี

 

 


ด้าน นาย วีร์รวุทธ์ กล่าวว่า วันวิสาขบูชา เป็นวันที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธศาสนิกชนวันหนึ่ง เพราะเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดขึ้นในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า โดยทั้ง 3 เหตุการณ์ได้เกิดขึ้น ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 แต่ต่างปีกัน จึงนับว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ยิ่ง จังหวัดอ่างทอง ได้คำนึงถึงความสำคัญของวันดังกล่าว ตลอดจนเพื่อเป็นการทำนุบำรุง และส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา จึงได้ร่วมกับวัดขุนอินทประมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอโพธิ์ทอง จัดงานเทศกาลวันวิสาขบูชาไหว้พระพุทธไสยาสน์ศักดิ์สิทธิ์ วัดขุนอินทประมูล ขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤษภาคม 60

เพื่อส่งเสริมปลุกจิตสำนึกให้พุทธศาสนิกชน รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา เด็ก และเยาวชน ให้มีคุณธรรมนำความรู้ และให้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา คงอยู่คู่กับสังคมไทย และเผยแพร่กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแพร่หลายสู่ประชาชนทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ และดำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักที่สำคัญของชาติ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ และปฏิบัติบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง และเกิดการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้ คาดว่าจะทำให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน การบำเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ได้ร่วมกิจกรรมทำความดี ละเว้นความชั่ว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา นอกจากนี้ยังทำให้พระพุทธไสยาสน์ วัดขุนอินทประมูล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางต่อไป

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง