สาธุ!!!เปิดแล้ว นิทรรศการ “วันวิสาขบูชาโลก” อบจ.เมืองคอนมุ่งส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา!!รองรับพระบรมธาตุมรดกโลก
จากกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2560 ซึ่งเดิมกำหนดจัดนิทรรศการในโรงละครศาลาประชาคม อบจ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 9-28 พ.ค. 2560 นั้น ล่าสุดทาง อบจ.นครศรีธรรมราช ได้แจ้งกำหนดการจัดนิทรรศการวัน       วิสาขบูชาโลกเป็นระหว่างวันที่ 7-31 พ.ค. 2560 รวม 25 วัน ณ.โรงละครศาลาประชาคม อบจ.นครศรีธรรมราช

โดยเมื่อ เวลา 08.00 น.วันที่ 7 พฤษภาคม 2560  นายสนั่น   ศิลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก   ณ  โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชั้น 1) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา โดยมีหัวหนาส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมในพิธีและร่วมชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก โดยนอกจากจะชมนิทรรศการแล้วยังเข้ากราบสักการบูชาพระพุทธรูป “พระพุทธสิหิงค์” เนื้อทองเหลือง ขนาดใหญ่หนาตัก 59 นิ้ว หนักเกือบ 2 ตัน ที่อัญเชิญมาจากวัดคงคาเลียบ หมู่ 3 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช อย่างเนื่องแน่นอีกด้วย


นายสนั่น   ศิลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่า วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญ ได้แก่ เป็นวันที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพาน ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาโลก จึงได้จัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติของวันวิสาขบูชาขึ้น เพื่อเป็นการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ให้เยาวชน ประชาชน ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพุทธศาสนา และปลูกจิตสำนึก ค่านิยมที่ดีงามสามารถนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง