วัดพนัญเชิงฯกวนข้าวทิพย์ สืบสานประเพณีไทยโบราณ เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560
วันนี้ (7 พ.ค.60 ) ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา พระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร กทม.เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีกวนข้าวทิพย์ หรือข้าวมธุปายาส ปีที่ 14 และ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง ปลัดจังหวัดฯ นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ. พระนครศรีอยุธยา นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา นายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักพุทธศาสนาจังหวัดฯ นางนิตยา หิรัญประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ คณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชน กว่า 1,000คน ร่วมพิธี มีพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร ต้อนรับ


ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ กล่าวว่า วัดพนัญเชิงวรวิหาร จัดพิธีกวนข้าวทิพย์ หรือข้าวมธุปายาส เป็นประจำทุกปี ในปีนี้ ปีที่ 14 เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ ตั้งแต่สมัยพุทธกาล อีกทั้งจะได้ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสใกล้จะถึงวันวิสาขบูชา โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2560 ในแต่ละครั้งจะมีพี่น้องพุทธสาสนิกชน มาร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์กันจำนวนมาก โดยได้ร่วมกันขูดมะพร้าว แบบโบราณ เพื่อนำน้ำกะทิไปประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์จำนวน 20 กระทะการกวนข้าวทิพย์โบราณกล่าวไว้ว่า ผู้ใดได้มีโอกาสกวนข้าวทิพย์หรือข้าวมธุปายาส ถือกันว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เพราะเมื่อครั้งสมัยพุทธกาล นางสุชาดาได้กวนข้าวทิพย์ในวันขึ้น 14 ค่ำ แล้วนำไปถวายพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ 1 วัน โดยถือว่าเป็นผลบุญอันใหญ่หลวง ด้วยเหตุนี้ชาวพุทธจึงพร้อมใจกันมากวนข้าวทิพย์เพื่อถวายพระก่อนวันวิสาขบูชา


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง