อ.บ.ต.พุทธบาท เปิดตกปลาฟรี หวังพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
อ.บ.ต.พุทธบาท เปิดอ่างเก็บน้ำบ้านหนองตาด ให้ประชาชนตกปลาฟรี เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว - ลดรายจ่ายในครัวเรือน

 

 

ที่อ่างเก็บน้ำบ้านหนองตาด หมู่ 5  ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ได้เปิดตกปลาฟรี (Fishing Park)เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตกปลาและการจัดการทรัพยากรทางน้ำ และเพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปลูกจิตสำนึกให้มีความรักหวงแหนทรัพยากรทางน้ำนำผลผลิตที่ไปประกอบอาหารในครัวเรือนลดรายจ่าย โดยมีนายสมเดช ธรรมมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทเป็นประธานเปิดงาน มี นางอาภรณ์ ธรรมมา กำนัน ต.พุทธบาท พร้อมประชาชน พนักงาน ผู้นำท้องถิ่น  เข้าร่วมงานตกปลาฟรี

 

 

สำหรับ อ่างเก็บน้ำบ้านหนองตาด หมู่ 5 ต.พุทธบาทมีเนื้อที่ 130 ไร่ ลึก  20 เมตร ช่วงนี้มีน้ำ อยู่ในอ่าง 500,000 ลูกบาศก์เมตร(ห้าแสน)เมื่อปี 2557ได้นำ พันธุ์ปลามาปล่อย กว่า 1,000,000 ตัว (หนึ่งล้านตัว)มี ปลา ตะเพียน ยี่สก ปลาสวาย ปลานิล ปลาหมอเทศ กุ้งก้ามกาม  มี ประชาชน ผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมงาน จำนวน 300 คน

 

 เรียบเรียงโดย : เอกพันธ์ แป้นไทย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน