ชัยนาท///น้ำลดถนนพังหลายจุด‏
เมื่อ ๑๐ พ.ย. ๕๘ เวลา ๐๖.๓๐ น.ชุดประสานงานประจำพื้นที่ ที่ ๘ นำโดย ร.ต.ประเวตร คำละมูล พร้อมกำลังพล ๓ นายและนาย บัญชา เหมศรีสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนกำได้เข้าร่วมตรวจพื้นที่ถนนริมแม่น้ำน้อยในเขตตำบลดอนกำได้มีถนนทรุดตัวบริเวณหมู ๑,๒,๓,๖,๘ เนื่องจากแม่น้ำน้อยมีน้ำลดระดับลงมากประกอบกับเมื่อคืนมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้ถนนริมแม่น้ำน้อยทรุดผลการปฎิบัติถนนริมแม่น้ำหมู่ ๑ ตำบลดอนกำขาดระยทาง ๓๐ เมตร(ไม่สามารถสัญจรได้)และถนนพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยหมู่ ๒ ทรุดเป็นระยะทาง ๖๐ เมตรหมู่ ๓ ทรุดเป็นระยะทาง ๑๐ เมตรหมู่ ๖ ทางทรุดเป็นระยะทาง ๔๐ เมตร หมู่ ๘ ทางทรุดเป็นระยะทาง ๓๐ เมตร ซึ่งนายกเทศมนตรีดอนกำได้ทำเรื่องประสานไปที่นายอำเภอสรรคบุรี เพื่อที่จะรายงานให้หน่วยเหนือทราบต่อไป....

ชฎารัฐ จันทร์พาหิรกิจ ข่าว/ภาพ จ.ชัยนาทเรียบเรียงโดย : เอกพันธ์ แป้นไทย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน