สร้างคอนโดปลาศรีสะเกษในศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน ให้ปลาอาศัยในลุ่มน้ำห้วยสำราญ (มีคลิป)
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สวนอินก้อนทวีฟาร์ม คลองสำโรง บ้านตีกา ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ นายสันติธร  ยิ้มละมัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้“ห้องเรียนศาสตร์พระราชสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน แห่งที่ 3”  ซึ่งศูนย์แห่งนี้  มีนายสมทวี   บัวเกษ  อายุ 51 ปีและนางกัญยา   บัวเกษ อายุ 48 ปี  เป็นผู้จัดทำขึ้น ภายในสวนมีการนำเอาศาสตร์พระราชามาใช้ในการทำการเกษตรไร่นาสวนผสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ทำธนาคารน้ำ  ปลูกหญ้าแฝก   เลี้ยงกบและปลา รวมทั้งพืชผักต่าง ๆ ในเนื้อที่ 15 ไร่  ที่แบ่งเป็นสัดส่วนในการทำการเกษตรปลอดสารพิษ  และขณะนี้กำลังให้ผลผลิตนำออกไปขายสู่ท้องตลาด โดยมีนายวิทยา วิรารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมด้วยนายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ  นำคณะอาจารย์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และประชาชนในเขตอำเภอวังหิน จำนวนประมาณ 500 คน ร่วมเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้  มีการปล่อยปลาลงในเขตอภัยทานลุ่มน้ำห้วยสำราญ  และปลูกต้นไม้สองฝากฝั่งริมฝั่งคลองสำโรงในระยะทางความยาว 1 กิโลเมตร  พร้อมทั้งมีการนำเอาเศษไม้มามัดเป็นมัด ๆ จำนวน 4 มัด  ทิ้งลงไปในลุ่มน้ำห้วยสำราญ  ทั้งนี้เพื่อทำเป็นคอนโดปลาให้ปลาได้มาอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำแห่งนี้ต่อไป 

 

 


นายสันติธร  ยิ้มละมัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทำการเปิดศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา เป็นแห่งที่ 3 นับว่าเป็นพื้นที่ที่มีเหมาะสม มีความอุดมสมบูรณ์มาก ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนที่ได้มาเรียนรู้ศาสตร์พระราชาของในหลวง รัชกาล ที่ 9   และจะได้มีการขยายผลนำเอาศาสตร์พระราชาของศูนย์แห่งนี้ไปขยายผลต่อยอดในพื้นที่เกษตรกรรมของตนเอง   ซึ่งการดำเนินการทำการเกษตรแบบนี้  ทำให้ประชาชนสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม  จะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลต่อไป


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน