สระแก้ว!! ก.เกษตรฯ พัฒนา เพิ่มผลผลิตพืชพลังงานจากมันสำปะหลัง และการบริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2560
         วันที่ 22 พ.ค.2560 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมการพัฒนาที่ดิน เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field Day ) การพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชพลังงาน จากมันสำปะหลัง และการบริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2560 ที่ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรอำเภอตาพระยา หมู่ 3 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

 


             โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวต้อนรับ และ นายไพบูลย์ บัวราษฎร์ เกษตรจังหวัดสระแก้ว กล่าวรายงาน และมีการสาธิตการปลูกมันสำปะหลังด้วยเครื่องจักรกล การปล่อยพันธุ์ปลาเลี้ยงแบบธรรมชาติ ปลานิล ปลาตะเพียน 80,000 ตัว มอบพันธุ์ข้าวพระราชทานให้กับเกษตรอำเภอทั้ง 9 อำเภอ เพื่อนำไปมอบต่อให้เกษตรกรด้วย

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน