จ.ระนอง ชวนสิงห์อมควันเลิกบุหรี่!!! เปิดงานรณรงค์”วันงดสูบบุหรี่โลก”พร้อมชวนผู้ร่วมงานนำบุหรี่ยักษ์ใส่โรงศพ(จำลอง)เผาทำลาย
นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ "วันงดสูบบุหรี่โลก" ประจำปี พ.ศ.2560 ที่โรงยิมเนเซียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง โดยมี นายแพทย์ชัยพร  สุชาติสุนทร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง นายธนิต กุลสุนทร นายอำเภอเมืองระนอง หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานฝ่ายปกครอง ประชาชน และนักเรียน พร้อมใจกันร่วมกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้

 


สำหรับกิจกรรมในการรณรงค์"วันงดสูบบุหรี่โลก"ในครั้งนี้ หลังจากพิธีเปิด รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน และผู้ที่มาร่วมงาน ได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อแสดงออกถึงความตั้งใจในการลด ละ เลิกตามเจตนารมณ์ของกิจกรรม"วันงดสูบบุหรี่โลก"  หลังจากนั้นได้นำบุหรี่ยักษ์(บุหรี่จำลอง)ใส่ในโลง(จำลอง)ที่ได้จัดเตรียมไว้ แล้วทำการเผาทำลาย เพื่อแสดงสัญลักษณ์ในการรณรงค์ และเชิญชวนให้ร่วมกันเลิกสูบบุหรี่ และชี้ให้เห็นถึงพิษภัยของบุหรี่ว่า การสูบบุหรี่อันตรายต่อตัวเองและคนรอบข้างอย่างไรบ้าง หลังจากนั้นได้มีการตั้งขบวนเดินรณรงค์งดสูบหรี่ โดยเริ่มต้นจากโรงยิมนีเซียม อบจ.ระนอง ไปตามท้องถนน และไปสิ้นสุดที่อนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี(คอซู้เจียง)


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน