พ่อเมืองระนองพร้อมชาวบ้านจิตอาสา ร่วมกันฝึกและประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ตามโครงการ "จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดระนอง"
วันที่ 31 พ.ค. 2560  นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดโครงการ"จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน จังหวัดระนอง" ที่ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชน พร้อมด้วย นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายรักษ์พล วงษ์ม่วง พัฒนาการจังหวัดระนอง นายจิรวัฒน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศบาลเมืองระนอง พร้อมด้วยข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวระนอง เข้าร่วมฝึกหัด และประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ โดยมี อาจารย์จิตฤทัย ทองปัทม์ และทีมงาน เป็นวิทยากรให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาในครั้งนี้


สำหรับโครงการ"จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน จังหวัดระนอง" จัดขึ้นโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง โดยได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ให้รับผิดชอบในการแจ้งแนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้ผู้มีจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดระนองได้มีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดี และร่วมกันฝึกประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้เพียงพอสำหรับประชาชนทุกคนที่จะเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ โดยได้รับการสนับสนุนลบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดระนอง โดยรูปแบบและกิจกรรมนั้น ผู้เข้ารับการอบรม จะได้ร่วมกันฝึกประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตามแบบที่สำนักพระราชวังกำหนด ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์กับวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ เพื่อจะได้ถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถนำแนวคิดไปสร้างสรรค์ต่อยอดสร้างอาชีพแก่ตนเอง และชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ และนำความรู้ที่ได้ไปประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้เพียงพอสำหรับประชาชนทุกคนที่จะเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ต่อไป ซึ่งในรุ่นนี้มีผู้เข้าร่วมในการอบรมจากทุกภาคส่วนในจังหวัดระนอง จำนวนทั้งสิ้น 303คน โดยการอบรมได้แบ่งเป็น 2รอบ รอบเช้า จำนวน149คน รอบบ่าย จำนวน 154คน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน