เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เตรียมจัดงานลอยกระทง 2558
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เตรียมจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2558 พบกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยจำนวนมาก อาทิ การประกวดกระทงชุมชนเมืองเพชรบูรณ์ การประกวดนางนพมาศพันปี

 

 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 6 พฤศจิกายน 58 ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2558 โดยมีรองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และประธานชุมชนเมืองเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน

 


ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวว่า การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองนารีเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีกิจกรรมภาคเช้าการแข่งขันพายเรือ 18 ฝีพาย และในภาคค่ำตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป มีการประกวดกระทงชุมชนเมืองเพชรบูรณ์ การประกวดนางนพมาศพันปี การแสดงหนูน้อยนพมาศชุมชน และการแสดงจากโรงเรียนเทศบาล 3 ชาญวิทยา นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากชมรมผู้สูงอายุนครบาลเพชรบูรณ์และชมรมข้าราชการนอกประจำการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จัดชุดการแสดงเพลงฉ่อยชาวบ้านสะเดียงเพิ่มเติมด้วย นอกจากนี้ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง ได้กล่าวต่อว่า ปีนี้ได้รับการรายงานว่าหนองนารีมีปริมาณน้ำที่น้อยกว่าปีที่แล้วจำเป็นจะต้องจัดทำแพลอยน้ำเป็น 2 ระดับ เพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมงาน และมีการเพิ่มเติมไฟประดับและความสว่างให้สวยงามและมากขึ้นส่วนพื้นที่อื่นในเขตเมืองเพชรบูรณ์ที่ประชาชนนิยมไปลอยกระทงจะได้มีการเพิ่มเติมไฟส่องสว่าง เช่น สระกลางเมือง ท่าน้ำวัดไตรภูมิ หน้าหอวัฒนธรรมและหน้าอาคารป้องกัน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนด้วย

 


และเมื่อเวลา 13.00 น. นายวินัย รุ่งเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้ประชุมและจับฉลากผลการแข่งขันพายเรือ 18 ฝีพาย ในงานลอยกระทง ประจำปี 2558 ซึ่งแบ่งเป็น 2 สายได้แก่ สาย เอ ลูกสาวพวงทิพย์ เพชรพิกุล สาวน้อยสุภาพร แม่นวลศรี ส่วนสาย บี ได้แก่ พรายเพชร สิงห์ทะเลทอง ทุ่งทองน้อย และมณีสายชล เพื่อเพิ่มให้มีกิจกรรมที่หลากหลายและดึงดูดความสนใจจากผู้ร่วมงานมากขึ้นแต่คงแก่นแท้ของประเพณีลอยกระทงให้สืบสานคงอยู่ต่อไป

 เรียบเรียงโดย : เอกพันธ์ แป้นไทย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง