นครปฐม///ประกันสังคมมอบสุข-มอบสิทธิ มอบเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพก่อนปี 38
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. นางสาวอริยา ลิ้มสุวัฒน์ ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะ และศูนย์สารนิเทศน์สำนักงานประกันสังคม ได้มาตรวจเยี่ยมนายสัญญา ฟักหอมเกร็ด อายุ 47 ปี บ้านเลขที่ 57 หมู่ 3 ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม เป็นผู้ทุพพลภาพก่อนปี 38 ซึ่งได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพครบสิทธิแล้ว. ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตลอดชีวิต เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4 ) พศ.2558 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ จะได้รับจากกองทุนประกันสังคม โดยกฏหมายฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เป็นต้น. ผู้ประกันตนจะได้รับประโยชน์ทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพเดือนละ 2,334 บาท ตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2558 จนตลอดชีวิตทั้งนี้เมื่อผู้ทุพพลภาพเสียชีวิตทายาทมีสิทธิรับค่าทำศพ 40,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลผู้ทุพพลภาพยังคงใช้สิทธิของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

สำนักงานประกันสังคมได้มาเยี่ยมและมอบสิ่งของจำเป็นเช่น ที่นอน กระติกน้ำ ข้าวสาร อาหารแห้ง ไม้ค้ำยัน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นและต้องการอย่างยิ่งต่อผู้ทุพพลภาพ และยังต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้แก่ขาเทียม ซึ่งประกันสังคมจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป....

 

ปนิทัศน์  มามีสุข ผุ้สื่อข่าว จ.นครปฐม  รายงานเรียบเรียงโดย : เอกพันธ์ แป้นไทย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง