ความปลอดภัย..ต้องมาก่อน!! ผู้ว่าการไฟฟ้าภูมิภาคประชุมป้องกันอุบัติภัย ประกาศต้องเป็นปีแห่งความปลอยภัย
เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 12 มิ.ย.60 นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัย PEA สัญจร และเปิดแสดงผลงานด้านความปลอดภัย ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะกรรมการ ป้องกันอุบัติภัย PEA คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(กปล.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคกลาง ทั้ง 3 เขต

 


นายเขมรัตน์ ศาสตร์ ปรีชา ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง กล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัย PEA สัญจร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานด้านความปลอดภัย และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(กปล.) เข้าร่วมประชุม ซึ่งครั้งนี้ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากกองวิศวกรรมและวางแผน(กวว) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของไฟฟ้าเขตและการไฟฟ้าในสังกัด และในส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยประกอบกับให้มีการนำเสนอผลงานและแผนงาน รวมถึงนวัตกรรมด้านความปลอดภัยเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของท่านผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน