ชลบุรี///เมืองสัตหีบลุยกำจัดยุงลายควบคุมไข้เลือดออก
วันนี้ 13 พ.ย.58 นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ ได้สั่งการให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสัตหีบ  ออกเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก  แจกจ่ายทรายอะเบท พ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ให้กับโรงเรียนและชุมชนเขตเทศบาลเมือง  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

 นายณรงค์ กล่าวว่า โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วทุกพื้นที่ โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งมีอยู่ทั่วไปทุกหนแห่ง โดยเฉพาะในครัวเรือน บริเวณที่พักอาศัย รวมทั้งอาคารสถานที่ทำงาน และสาธารณะสถานต่าง ๆ ยุงลายสามารถแพร่พันธุ์ได้ตลอด โดยเฉพาะในฤดูฝน ดังนั้นจึงมีโอกาสพบผู้ป่วยได้ตลอดทั้งปีโดยมียุงลายเป็นพาหะในการนำเชื้อโรคไข้เลือดออกจากคนหนึ่งมาสู่อีกคนหนึ่ง ทั้งนี้นับเป็นความโชคดีของ ทม.สัตหีบ ที่มีอาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม. ที่เข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับ โดยทั่วไปของพี่น้องประชาชนในเขตรับผิดชอบ ประกอบกับกองสาธารสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาล ได้ให้ความสำคัญในการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก จึงได้จัดทำโครงการตำบลสัตหีบปลอดยุงลายขึ้น

 

อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีเรียบเรียงโดย : เอกพันธ์ แป้นไทย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน