กลุ่มชาวบ้านที่ปลูกบ้านในทะเลศรีราชา รวมตัวยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม กรมเจ้าท่า เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสูงเกินไป
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 12 มิ.ย. 2560 ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี ภายในศาลากลางจังหวัดชลบุรี ได้มีตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่อำเภอศรีราชา นำโดยนายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชาได้นำหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้านในชุมชนศรีราชา ชุมชนแหลมฟานและชุมชนริมทะเล เทศบาลเมืองศรีราชา จำนวน 164 ราย เข้ายื่นขอความเป็นธรรมผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ต่อไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ทางกรมเจ้าท่า ทั้งนี้ตามที่ได้มีการออกพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ( ฉบับที่ 17  ) พ.ศ. 2560 ที่ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่

 

 

 


ตามริมฝั่งแม่น้ำลำคลองและทะเลให้ไปทำการแจ้งต่อกรมเจ้าท่าถึงสิ่งก่อสร้างล่วงล้ำลำน้ำ และกรมเจ้าท่าออกอาจออกใบอนุญาตให้ใช้สิ่งล่วงลำน้ำ โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราตารางเมตรละไม่น้อยกว่า 500 บาท แต่ไม่เกิน 10,00 บาท หรืออาจต้องทำการรื้อถอนไปในกรณีที่ไม่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า หากฝ่าฝืนต้องมีโทษทางอาญาทั้งจำทั้งแปรับ ซึ่งทางชาวบ้านที่มีบ้านเรือนอาศัยในพื้นที่ตามประกาศ ต่างก็ไม่เห็นด้วยกับการออกประกาศดังกล่าว โดยเห็นว่าค่าธรรมเนียมต่างๆที่กรมเจ้าท่าเรียกเก็บมีอัตราสูงมากเกินไป อีกทั้งส่วนใหญ่เป็นชาวประมงมีฐานะค่อนข้าง

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน