นักศึกษา-ชาวบ้าน พร้อมใจปลูกป่าต้นน้ำกว๊านพะเยา เทิดพระเกียรติพ่อหลวง
วันนี้ (13มิ.ย.2559) ณ ป่าชุมชนบ้านโซ้ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา ซึ่งเป็น 1ใน 11ป่าต้นน้ำที่ไหลลงสู่กว๊านพะเยา ได้มีกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยการเกษตร จ.พะเยาและชาวบ้านโซ้เกือบ300คน ได้พร้อมใจกันนำต้นกล้วย ต้นกล้าประดู่ และกล้าไม้อื่นๆเพื่อเตรียมสำหรับใช้ปลูกในกิจกรรมดังกล่าว
 


นายชวัลรัตน์  ท้าวแก้ว นศ.ม.รังสิต แกนนำค่ายอาสาฯปลูกป่าต้นน้ำ เทิดพระเกียรติพ่อหลวง ได้กล่าวว่า โครงการนี้เกิดจากปัญหาความแห้งแล้งของจังหวัดพะเยา โดยเฉพาะความแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำในกว๊านพะเยา ซึ่งปรากฏตามสื่ออยู่เนืองๆ จึงได้ประชุมกันในค่ายอาสาฯว่าเราจะหาทางช่วยเหลือหรือเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาหรือป้องกันปัญหาระยะยาวได้อย่างไร  ในที่สุดกลุ่มค่ายอาสาฯจึงมีมติต้องกันว่าจะทำการปลูกป่าในแหล่งต้นน้ำ ทดแทนป่าเดิมซึ่งถูกทำลายลงไป ซึ่งป่าต้นน้ำสะดวกสำหรับนักศึกษาและง่ายต่อการเข้าถึงของชาวบ้านคือป่าชุมชนบ้านโซ้ ในเขตอ.เมืองพะเยา จึงได้ตัดสินใจมาปลูกป่าที่ป่าชุมชนบ้านโซ้

 


สำหรับพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูก มีต้นประดู่ ต้นสัก ชิงชัน กล้วยป่า กล้วยน้ำหว้า มะม่วง ฯลฯ เพราะต้นไม้เหล่านี้จะแข็งแรง ทนทุกสภาพอากาศ และที่สำคัญชาวบ้านและสัตว์ป่าน้อยใหญ่จะได้อาศัยเก็บกินเป็นแหล่งอาหารของชุมชนได้ ซึ่งก่อเกิดประโยชน์ได้อย่างรอบด้าน

 


เรียบเรียงโดย : เอกพันธ์ แป้นไทย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน