คนดีน่ายกย่อง!! กองการฝึก "กองเรือ" มอบประกาศข้าราชการ "ดีเด่น" พร้อมทุนการศึกษาเนื่องในวันสถาปนาหน่วยครบรอบ 75 ปี (มีคลิป)
วันนี้ 20 มิ.ย.60 พลเรือตรี เบญญา บุญส่ง ผู้บัญชาการกองการฝึกกองเรือยุทธการ กองทัพเรือ พร้อมคณะนายทหาร ได้กระทำพิธีบวงสรวง ถวายเครื่องเซ่นเครื่องสังเวยแด่ดวงพระวิญญาณ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) พระบิดาทหารเรือไทย และเป็นประธานในพิธีมอบ มอบประกาศนียบัตร แก่ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น เนื่องในวันสถาปนา หน่วยครบรอบ 75 ปี พร้อม ให้โอวาสแก่กำลังพลในสังกัด ณ หน้ากองบัญชาการ กองการฝึกกองเรือยุธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี


และในเวลา 09.00 น. พลเรือตรี เบญญา บุญส่ง ผู้บัญชาการกองการฝึกกองเรือยุทธการ กองทัพเรือ ด้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา บุตร – ธิดา ข้าราชการเพื่อเป็นของขวัญแก่เด็ก ๆ ที่เรียนดี และมีความประพฤติดี ณ หอประชุมกองการฝึกกองเรือยุทธการ สำหรับ ทุนการศึกษา ทางกองการฝึกกองเรือยุทธการ ได้พิจารณาและดำเนินการมองเงินสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตร – ธิดา ข้าราชการในสังกัด ที่มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี จำนวน 144 ทุน ประกอบด้วย ทุนส่งเสริมการศึกษาดีเด่น จำนวน 34 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท และทุนช่วยเหลืออุปกรณ์การศึกษา จำนวน 111 ทุน ทุนละ 1000 บาท

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง