เตรียมพร้อม!! กองรบต่อสู้อากาศยาน สอ.รฝ.กว่า 1,000 นาย สวนสนามแสดงแสนยานุภาพ เตรียมความพร้อมรบ รับมือช่วยเหลือประชาชนพ้นภัยพิบัติ (มีคลิป)
เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.60 พลเรือตรี เอกราช พรหมลัมภัก ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) เป็นประธานในพิธีสวนสนาม เตรียมความพร้อมด้านองค์บุคคล ของกำลังพลนักรบต่อสู้อากาศยาน มีผู้บังคับการหน่วยขึ้นตรงเข้าร่วม ณ ลานสวนสนาม หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


กำลังพลสวนสนามมี 9 กองพัน ประกอบด้วย กองพันที่ 1 ศูนย์การฝึก มีนาวาโท เชาว์ สีผ่องใส เป็นผู้บังคับกองพันฯ กองพันที่ 2 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 มีนาวาโท ยุทธนา บุญทัน เป็นผู้บังคับกองพันฯ กองพันที่ 3 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 มีนาวาโท ปฏิรูป อยู่พรหม เป็นผู้บังคับกองพันฯ กองพันที่ 4 กรมสนับสนุน มีนาวาโท อัศวิน จอกสมุทร เป็นผู้บังคับกองพันฯ กองพันที่ 5 ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง มีนาวาโท สุทธิ ทิพย์สุข เป็นผู้บังคับกองพันฯ กองพันที่ 6 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 มีนาวาโท จิรทีปต์ ศรีเทพ เป็นผู้บังคับกองพันฯ กองพันที่ 7 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 มีนาวาโท ธนนท์ ศรีมณฑา เป็นผู้บังคับกองพันฯ กองพันที่ 8 กรมรักษาฝั่งที่ 1 มีนาวาโท วันชาติ พงษ์หัสบรรณ์ เป็นผู้บังคับกองพันฯ และกองพันที่ 9 กรมรักษาฝั่งที่ 1 มีนาวาโท คมนุชิต พรหมปักษา เป็นผู้บังคับกองพันฯ มีกำลังพลสวนสนามรวมกว่า 1,000 นาย และมีนาวาเอก ถาวร เลี้ยงรื่นรมย์ รองผู้บังคับการกรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 เป็นผู้บังคับกรมสวนสนาม


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน