ร่วมมือพัฒนา!! ภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น ร่วมบันทึก "MOU" สานพลังสร้างมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนน แก้ปัญหาจากจุดเล็กขยายสู่สังคม
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน นับเป็นปัญหาใกล้ตัว การสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นบ่อยครั้ง จากหลายๆปัจจัย ทั้ง คน รถ ถนน การบังบังใช้กฎหมาย รวมไปถึงวินัยในการใช้ถนนร่วมกัน การเริ่มต้นปลูกฝังจากครอบครัว องค์กร จึงเป็นการเริ่มต้นในการแก้ปัญหาที่ดีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล โดยนางสาวสุนารี บุญชุบ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ mouโครงการสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล ขึ้นที่ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูลอำเภอเมือง จังหวัดสตูล


โดยมีนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีลงนาม โดยมี 13 องค์กรเข้าร่วมลงนามในครั้งนี้ประกอบด้วย แขวงทางหลวงสตูล แขวงทางหลวงชนบทสตูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เทศบาลตำบลคลองขุด อบต.ฉลุง วิทยาลัยเทคนิคสตูล โรงเรียนสตูลวิทยา บริษัทสยามแม็คโครจำกัดมหาชนสาขาสตูล บริษัทโตโยต้าสงขลาจำกัด(สาขาสตูล) บริษัทผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยามจำกัด บริษัทฮอนด้าออโตโมบิลจำกัด บริษัทพิธานพาณิชย์จำกัด(สาขาสตูล) และสำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล สำหรับบุคลากรจาก 13 องค์กรที่เข้าร่วมบันทึกmou ในครั้งนี้บุคลากรมากกว่า 5,000 คน

ในการนี้นายภัทรพนธ์  รัตนพิเชฏฐชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  กล่าวว่า ปัญหาอุบัติเหตุจราจรเป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและทางราชการอย่างมาก จึงขอให้หน่วยงานทุกแห่งเมื่อได้เซ็นลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ mou โครงการ สานพลังสร้างมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล  ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูลสามารถสร้างมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนภายในหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พนักงานลูกจ้างในหน่วยงานปฏิบัติตนในการใช้รถใช้ถนน ตามประเด็นความเสี่ยงเช่นการสวมหมวกนิรภัยการคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดเมาไม่ขับและอื่นๆโดยให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามมาตรการองค์กรอย่างจริงจัง  เพื่อให้สถิติอุบัติเหตุทางถนนของบุคลากรจำนวนการเกิดบาดเจ็บการเสียชีวิตลดลงจากปีที่ผ่านมา


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง