นครปฐม///สโมสรโรตารี่ร่วมกับ สมาคมสตรี จัดโครงการจักรยานสร้างชาติ เพื่อน้องในชนบท
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบจักรยานแก่เด็กนักเรียน ตามโครงการจักรยานสร้างชาติ เพื่อน้องในชนบท โดยสโมสรโรตารี่พระปฐมเจดีย์ ร่วมกับ สมาคมสตรีนครปฐม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนได้รับความสะดวกในการไปโรงเรียนและแบ่งเบาภาระในครอบครัว อีกทั้งนำจักรยานที่ใช้แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยนำจักรยานของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่จบการศึกษา และไม่ได้นำรถจักรยานกลับไป ทางสโมสรโรตารี่พระปฐมเจดีย์ จึงได้ประสานเพื่อขอรับรถจักรยานที่มีสภาพเก่าและชำรุด มาปรับปรุงซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งานได้ โดยนักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสโมสรโรตารี่พระปฐมเจดีย์ จำนวน 35,000 บาท และสมาคมสตรีนครปฐม 35,000 บาท รวมทั้งสิ้น 70,000 บาท

 

สำหรับโครงการจักรยานสร้างชาติ เพื่อน้องในชนบทในครั้งนี้ มีสถานศึกษาที่ได้รับมอบจักรยาน จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม , วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม , วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ , โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ , โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม , โรงเรียนนักบุญเปโตร อำเภอสามพราน , โรงเรียนวัดลำเหย อำเภอดอนตูม และโรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม อำเภอกำแพงแสน รวมทั้งสิ้น จำนวน 80 คัน...

 

ปนิทัศน์  มามีสุข  ผู้สื่อข่าว จ.นครปฐม รายงานเรียบเรียงโดย : เอกพันธ์ แป้นไทย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง